• Ebook Bài tập Hóa học 10: Phần 1 - Nguyễn Xuân Trường (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 10: Phần 1 - Nguyễn Xuân Trường (chủ biên)

  Mời các bạn tham khảo cuốn ebook Bài tập Hóa học 10: Phần 1 sau đây để nắm bắt những kiến thức về nguyên tử; bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa  học và định luật tuần hoàn; liên kết hóa học; phản ứng oxi hóa khử; nhóm halogen; oxi - lưu huỳnh; tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học thông qua việc giải những bài tập được đưa ra trong...

   64 p tgu 06/05/2015 55 0

 • Ebook Bài tập Hóa học 9: Phần 1 - Lê Xuân Trọng (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 9: Phần 1 - Lê Xuân Trọng (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 9: Phần 1 do Lê Xuân Trọng chủ biên hệ thống những bài tập về các loại hợp chất vô cơ; kim loại; phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; hidrocacbon, nhiên liệu; dẫn xuất của hidrocacbon, polime. Mời các bạn tham gia giải những bài tập này để củng cố thêm kiến thức về môn Hóa học lớp 9. 

   63 p tgu 06/05/2015 175 0

 • Ebook Bài tập Hóa học 10: Phần 2 - Nguyễn Xuân Trường (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 10: Phần 2 - Nguyễn Xuân Trường (chủ biên)

  Phần 2 của cuốn Bài tập Hóa học 10 sẽ giúp các bạn biết cách giải những bài tập về nguyên tử; bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa  học và định luật tuần hoàn; liên kết hóa học; phản ứng oxi hóa khử; nhóm halogen; oxi - lưu huỳnh; tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Mời các bạn tham khảo. 

   75 p tgu 06/05/2015 35 0

 • Ebook Bài tập Hóa học 10 Nâng cao: Phần 2 - Lê Xuân Trọng (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 10 Nâng cao: Phần 2 - Lê Xuân Trọng (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 10 Nâng cao: Phần 2 được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được cách giải những bài tập về nguyên tử; bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học và định luật tuần hoàn; liên kết hóa học; phản ứng hóa học; nhóm halogen; nhóm oxi; tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Mời các bạn tham khảo.

   91 p tgu 06/05/2015 38 0

 • Ebook Bài tập Hóa học 11: Phần 1 - Nguyễn Xuân Trường (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 11: Phần 1 - Nguyễn Xuân Trường (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 11: Phần 1 do Nguyễn Xuân Trường chủ biên tập hợp những bài tập về sự điện li; nitơ - photpho; cacbon - silic; đại cương về hóa học hữu cơ; hidrocacbon no; hidrocacbon không no; hidrocacbon thơm; nguồn hidrocacbon thiên nhiên; hệ thống hóa về hidrocacbon; dẫn xuất halogen - ancol - phenol; andehit - xeton - axit cacboxylic.

   75 p tgu 06/05/2015 32 0

 • Ebook Bài tập Hóa học 11: Phần 2 - Nguyễn Xuân Trường (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 11: Phần 2 - Nguyễn Xuân Trường (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hóa học 11: Phần 2 trình bày về hướng dẫn giải các bài tập được đưa ra ở phần 1 như sự điện li; nitơ - photpho; cacbon - silic; đại cương về hóa học hữu cơ; hidrocacbon no; hidrocacbon không no; hidrocacbon thơm; nguồn hidrocacbon thiên nhiên; hệ thống hóa về hidrocacbon; dẫn xuất halogen - ancol - phenol; andehit - xeton - axit cacboxylic.

   137 p tgu 06/05/2015 20 0

 • Ebook Bài tập Hình học 10 Nâng cao: Phần 2 - Văn Như Cương (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hình học 10 Nâng cao: Phần 2 - Văn Như Cương (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hình học 10 Nâng cao: Phần 2 được biên soạn nhằm mục đích giúp các bạn củng cố những kiến thức về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng thông qua việc giải những bài tập được đưa ra trong sách. Nội dung của sách được biên soạn sát với chương trình học môn Hình học dành cho học sinh lớp 10 sẽ giúp các em nắm bắt kiến thức một...

   104 p tgu 06/05/2015 96 0

 • Ebook Bài tập Đại số 10: Phần 2 - Vũ Tuấn (chủ biên)

  Ebook Bài tập Đại số 10: Phần 2 - Vũ Tuấn (chủ biên)

  Dưới đây là phần 2 của cuốn ebook Bài tập Đại số 10, sách tập hợp những bài tập về bất đẳng thức, bất phương trình; thống kê; cung và góc lượng giác, công thức lượng giác. Thông qua việc giải những bài tập này giúp các bạn đánh giá được năng lực của bản thân cũng như củng cố được kiến thức về đại số lớp 10 nói riêng và Toán 10...

   132 p tgu 06/05/2015 19 0

 • Ebook Bài tập Hình học 10 Nâng cao: Phần 1 - Văn Như Cương (chủ biên)

  Ebook Bài tập Hình học 10 Nâng cao: Phần 1 - Văn Như Cương (chủ biên)

  Dưới đây là cuốn ebook Bài tập Hình học 10 Nâng cao: Phần 1 do Văn Như Cương chủ biên, cuốn sách giới thiệu tới các bạn những bài tập và hướng dẫn giải bài tập về véc tơ; tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn yêu thích môn Toán thì đây là tài liệu hữu ích. 

   100 p tgu 06/05/2015 273 0

 • Ebook Bài tập Đại số 10 Nâng cao: Phần 1 - Nguyễn Huy Đoan (chủ biên)

  Ebook Bài tập Đại số 10 Nâng cao: Phần 1 - Nguyễn Huy Đoan (chủ biên)

  Mời các bạn tham khảo cuốn ebook Bài tập Đại số 10 Nâng cao: Phần 1 do Nguyễn Huy Đoan chủ biên dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về mệnh đề - tập hợp; hàm số; phương trình bậc nhất và bậc hai thông qua việc giải những bài tập được đưa ra trong sách. Sách phục vụ cho các bạn yêu thích môn Toán học. 

   100 p tgu 06/05/2015 43 0

 • Ebook Bài tập Đại số 10: Phần 1 - Vũ Tuấn (chủ biên)

  Ebook Bài tập Đại số 10: Phần 1 - Vũ Tuấn (chủ biên)

  Ebook Bài tập Đại số 10: Phần 1  được biên soạn sát với chương trình sách giáo khoa môn Đại số 10. Sách được biên soạn nhằm giúp các bạn củng cố những kiến thức về mệnh đề - tập hợp; hàm số bậc nhất và bậc hai; phương trình, hệ phương trình thông qua việc giải những bài tập này. Với các bạn yêu thích môn Toán học thì đây là tài...

   103 p tgu 06/05/2015 127 0

 • Ebook Bài tập Đại số 10 Nâng cao: Phần 2 - Nguyễn Huy Đoan (chủ biên)

  Ebook Bài tập Đại số 10 Nâng cao: Phần 2 - Nguyễn Huy Đoan (chủ biên)

  Phần 2 của cuốn ebook Bài tập Đại số 10 Nâng cao sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những bài tập về bất đẳng thức và phương trình; thống kê; góc lượng giác và công thức lượng giác. Bên cạnh những bài tập thì sách còn có cả những lời giải giúp các bạn hiểu bài và nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

   167 p tgu 06/05/2015 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số