• Ebook Hóa học 9: Phần 1 - Lê Xuân Trọng (tổng chủ biên)

  Ebook Hóa học 9: Phần 1 - Lê Xuân Trọng (tổng chủ biên)

  Ebook Hóa học 9: Phần 1 gồm có hai chương trình bày về các loại hợp chất vô cơ như axit, oxit, bazơ, muối, phân bón hóa học; ngoài ra sách cũng cung cấp cho các bạn những kiến thức về tính chất vật lý, tính chất hóa học của kim loại, dãy hoạt động hóa học của kim loại. Mời các bạn tham khảo.

   73 p tgu 06/05/2015 69 1

 • Ebook Hóa học 9: Phần 2 - Lê Xuân Trọng (tổng chủ biên)

  Ebook Hóa học 9: Phần 2 - Lê Xuân Trọng (tổng chủ biên)

  Phần 2 của cuốn Hóa học 9 cung cấp cho các bạn những kiến thức về phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; hiđrocacbon, nhiên liệu; dẫn xuất của hiđrocacbon, polime. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn yêu thích môn Hóa thì đây là tài liệu hữu ích.

   102 p tgu 06/05/2015 70 1

 • Ebook Toán 8: Tập 1 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 8: Tập 1 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 8: Tập 1 (Phần 1) giới thiệu tới các bạn những nội dung về đại số như phép nhân và phép chia các đa thức; phân thức đại số. Đây là những kiến thức cơ bản mà các bạn học sinh lớp 8 cần nắm về môn Toán, bên cạnh đó tài liệu cũng phục vụ cho các bạn muốn củng cố kiến thức về đa thức và phân thức đại số. Mời các bạn tham...

   63 p tgu 06/05/2015 89 2

 • Ebook Toán 8: Tập 1 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 8: Tập 1 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về tứ giác, đa giác và diện tích đa giác thông qua cuốn ebook Toán 8: Tập 1 (Phần 2) sau đây. Cuốn sách giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về đa giác và cách tính diện tích đa giác nói riêng và Toán học lớp 8 nói chung. Với các bạn yêu thích môn Toán thì đây là tài liệu hữu ích. 

   75 p tgu 06/05/2015 112 2

 • Ebook Toán 7: Tập 2 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 7: Tập 2 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Mời các bạn tham khảo cuốn ebook Toán 7: Tập 2 (Phần 1) dưới đây để nắm bắt những kiến thức về thu thập số liệu thống kê tần số; bảng tần số; biểu đồ; số trung bình cộng; biểu thức đại số; giá trị biểu thức đại số; đơn thức - đa thức; cộng trừ đa thức; nghiệm của đa thức một biến.

   52 p tgu 06/05/2015 71 3

 • Ebook Toán 9: Tập 1 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 9: Tập 1 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Nội dung phần 2 của ebook Toán 9: Tập 1 trình bày về hình học bao gồm hệ thức lượng trong tam giác vuông (tỷ số lượng giác của góc nhọn, bảng lượng giác, hệ thức cạnh và góc trong tam giác vuông,...); đường tròn (sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn, đường kính và đáy của đường tròn,...). Mời các bạn tham khảo.

   68 p tgu 06/05/2015 64 1

 • Ebook Toán 7: Tập 1 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 7: Tập 1 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 7: Tập 1 (Phần 1) do Phan Đức Chính tổng chủ biên giới thiệu tới các bạn những kiến thức về đại số phù hợp với năng lực của học sinh lớp 7 như số hữu tỷ, số thực; hàm số và đồ thị. Mời các bạn tham khảo sách để hiểu rõ hơn về điều này.

   79 p tgu 06/05/2015 140 3

 • Ebook Toán 7: Tập 1 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 7: Tập 1 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Phần 2 của cuốn Ebook Toán 7: Tập 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về hình học như đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; tổng ba góc của một tam giác; hai tam giác bằng nhau; trường hợp bằng nhau của tam giác; tam giác cân; định lý py-ta-gô; các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

   66 p tgu 06/05/2015 106 2

 • Ebook Toán 9: Tập 2 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 9: Tập 2 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 9: Tập 2 được chia làm hai phần, trong phần 1 sau đây trình bày những kiến thức về đại số với những nội dung cơ bản như hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, phương trình bậc hai một ẩn. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết. Tài liệu hữu ích với những bạn yêu thích môn Toán.

   65 p tgu 06/05/2015 181 1

 • Ebook Toán 7: Tập 2 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 7: Tập 2 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 7: Tập 2 được chia làm hai phần bao gồm phần đại số và hình học, trong phần 2 này cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về hình học như quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Toán.

   43 p tgu 06/05/2015 84 4

 • Ebook Toán 9: Tập 1 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 9: Tập 1 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 9: Tập 1 (Phần 1) cung cấp cho các bạn những kiến thức về đại số theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung chính phần 1 của ebook trình bày về căn bậc hai, căn bậc ba; hàm số bậc nhất. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

   63 p tgu 06/05/2015 85 1

 • Ebook Toán 9: Tập 2 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Ebook Toán 9: Tập 2 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

  Mời các bạn tham khảo phần 2 của cuốn ebook Toán 9: Tập 2 sau đây. Trong phần 2 này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về hình học như góc với đường tròn, hình trụ - hình nón - hình cầu. Với các bạn yêu thích môn Toán và những bạn quan tâm tới môn học này thì đây là tài liệu hữu ích.

   73 p tgu 06/05/2015 152 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số