• Giáo trình Cá & Bệnh cá - Ts. Nguyễn Thị Thu Hè

  Giáo trình Cá & Bệnh cá - Ts. Nguyễn Thị Thu Hè

  Giáo trình Cá & Bệnh cá - Ts. Nguyễn Thị Thu Hè nhằm trang bị những hiểu biết cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng đến nuôi cá, phòng trị bệnh cá, nâng cao năng suất cá nuôi trong các thủy vực. Khi học xong người học có thể chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp thực hiện các hoạt động nuôi cá.

   68 p tgu 18/11/2014 136 9

 • Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Phần II - PGS.TS Nguyễn Trần Oánh

  Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Phần II - PGS.TS Nguyễn Trần Oánh

  Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Phần II trình bày các vấn đề về bảo đảm an toàn và hiệu quả cao trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, một số quy định của nhà nước về quản lý thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong lưu thông và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở nước ta. Đây là tài liệu tham...

   93 p tgu 18/11/2014 120 8

 • Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Phần I - PGS.TS Nguyễn Trần Oánh

  Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Phần I - PGS.TS Nguyễn Trần Oánh

  Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Phần I trình bày các nội dung về vai trò của biện pháp hóa học bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, lịch sử phát triển, xu hướng và tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên thế giới và ở Việt Nam, những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật quản lý và sử dụng, cơ sở sinh lý,...

   78 p tgu 18/11/2014 128 11

 • Bài giảng Nông lâm kết hợp với biến đổi khí hậu: Phần 1

  Bài giảng Nông lâm kết hợp với biến đổi khí hậu: Phần 1

  Bài giảng Nông lâm kết hợp với biến đổi khí hậu: Phần 1 trình bày các vấn đề về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, vấn đề đạo đức của biến đổi khí hậu; giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, chiến lược giảm nhẹ, chiến lược thích ứng.

   31 p tgu 18/11/2014 103 4

 • Bài giảng Nông lâm kết hợp với biến đổi khí hậu: Phần 2

  Bài giảng Nông lâm kết hợp với biến đổi khí hậu: Phần 2

  Bài giảng Nông lâm kết hợp với biến đổi khí hậu: Phần 2 trình bày nông lâm kết hợp với biến đổi khí hậu, nhận thức chung về nông lâm kết hợp, giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng thông qua nông lâm kết hợp, ứng dụng GIS trong giám sát thay đổi sử dụng đất, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua nông lâm kết hợp.

   37 p tgu 18/11/2014 103 4

 • Một số loại cây che phủ đất đa dụng phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững vùng cao: Phần 2

  Một số loại cây che phủ đất đa dụng phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững vùng cao: Phần 2

  Một số loại cây che phủ đất đa dụng phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững vùng cao: Phần 2 giới thiệu về cỏ voi, keo lá tràm, keo tai tượng và keo lai, muồng hoa pháo, muồng siêm, muồng cọc rào, keo dậu, hòe, muồng lá nhọn, cây xoan Ấn Độ, xoan ta, muồng giấy, cây so đũa,... Đây là tài liệu phục vụ nông nghiệp.

   19 p tgu 18/11/2014 122 2

 • Một số loại cây che phủ đất đa dụng phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững vùng cao: Phần 1

  Một số loại cây che phủ đất đa dụng phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững vùng cao: Phần 1

  Một số loại cây che phủ đất đa dụng phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững vùng cao: Phần 1 giới thiệu về các loại cây che phủ lạc dại, muồng lá tròn kép, đậu mèo, đậu kiếm, đậu công, đậu sơn tây, tóp mỡ, hàm xì, cốt khí, súc sắc, đậu triều, đậu stylo, yến mạch, cỏ tín hiệu,... Đây là tài liệu phục vụ Nông nghiệp.

   18 p tgu 18/11/2014 217 3

 • Tài liệu đào tạo nghề Phòng trừ bệnh cho cây lương thực: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Phòng trừ bệnh cho cây lương thực: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Phòng trừ bệnh cho cây lương thực: Phần II trình bày cách phòng trừ sâu bệnh hại ngô, phòng trừ sâu bệnh hại sắn, phòng trừ sâu bệnh hại khoai lang. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Trồng trọt, Nông nghiệp.

   30 p tgu 18/11/2014 115 1

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật lạc: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật lạc: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật lạc: Phần II trình bày kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc, sâu bệnh hại cây lạc, thu hoạch và bảo quản cây lạc. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Trồng trọt, Nông nghiệp.

   23 p tgu 18/11/2014 118 2

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng ngô: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng ngô: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng ngô: Phần II trình bày cách quản lý dịch hại trên cây ngô, cách thức thu hoạch và bảo quản ngô. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Trồng trọt, Nông nghiệp.

   34 p tgu 18/11/2014 120 1

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi: Phần II trình bày kỹ thuật trồng nấm sò, kỹ thuật trồng nấm linh chi, các bệnh thường gặp ở nấm sò và nấm linh chi. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

   56 p tgu 18/11/2014 129 2

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng rau an toàn: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng rau an toàn: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng rau an toàn: Phần II trình bày quy trình kỹ thuật sản xuất rau cải xanh, cải ngọt; kỹ thuật trồng rau xà lách, mồng tơi; kỹ thuật trồng rau dền, rau muống; kỹ thuật trồng bí xanh, kỹ thuật trồng cà chua. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

   36 p tgu 18/11/2014 142 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số