• Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3: Kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi ro. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm và tầm quan trọng của kiểm soát rủi ro, nội dung kiểm soát rủi ro như né tránh rủi ro, ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro, các phương pháp tài trợ rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Quản trị rủi ro tài sản. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm và tầm quan trọng của quản trị rủi ro tài sản, nội dung quản trị rủi ro tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Dẫn nhập về quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về QTTC, tầm quan trọng của QTTC, vai trò của nhà QTTC, các hình thức tổ chức DN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Phân tích tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập về phân tích tài chính, các báo cáo tài chính căn bản, phân tích các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

  Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

  Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn giúp người học nắm được khái niệm cơ bản, vai trò và tầm quan trọng của hình thức kinh doanh Mice trong khách sạn. Đồng thời, bài giảng còn giới thiệu quy trình kinh doanh và phục vụ thị trường Mice trong khách sạn, chiến lược giá bán thị trường và những tác nhân ảnh hưởng đến việc kinh doanh thị...

   260 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức về nhận diện rủi ro; đo lường, phân tích và đánh giá rủi ro (định tính và định lượng), các chiến lược quản lý rủi ro (xử lý rủi ro), kiểm soát rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Lý luận cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro trong đầu tư cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm rủi ro và phân loại rủi ro đầu tư; rủi ro và phân loại rủi ro trong dự án đầu tư; khái niệm quản lý rủi ro trong đầu tư; quy trình quản lý rủi ro trong đầu tư; vai trò của quản lý rủi ro trong đầu tư.

   13 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định trong điều kiện rủi ro cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích rủi ro trong đầu tư, phương pháp phân tích định tính (Qualitative Risk analysis), phương pháp định lượng (Quantitative Risk Analysis),.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p tgu 26/11/2018 4 0

 • Thực trạng mua bán và sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Thực trạng mua bán và sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Bài viết này nhằm cho chúng ta tìm hiểu về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp theo tiếng anh là “Mergers and Acquisitions”nay được gọi tắt là M&A như thế nào? Những mục đích và cơ sở pháp lý của việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp qua những thành tựu và hạn chế tại Việt Nam giai đoạn từ 2005 đến 2013.

   8 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

  Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

  Nghiên cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của đầu tư công nghệ tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 5 ngân hàng thương mại tại Việt Nam qua 5 năm từ 2010 đến 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng tăng cường mức độ đầu tư cao vào công nghệ thì có lợi nhuận...

   10 p tgu 26/11/2018 1 0

 • Ứớc lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Ứớc lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các ngân hàng không ngừng nỗ lực để nâng cao vị thế của mình trong mắt khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Một trong những tiêu chí để xác định vị thế bên cạnh quy mô, mạng lưới hoạt động, uy tín… đó là hiệu quả hoạt động kinh doanh.

   7 p tgu 26/11/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số