• Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 2

  Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Sinh thái học quần thể", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Mối quan hệ giữa các loài và cạnh tranh khác loài, mối quan hệ vật dữ và mồi, khai thác và kiểm soát các quần thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   88 p tgu 24/07/2019 14 0

 • Giáo trình Phân tích thực vật: Phần 1

  Giáo trình Phân tích thực vật: Phần 1

  Phần 1 giáo trình gồm 8 chương lý thuyết trình bày về: Phương pháp lấy mẫu kiểm nghiệm; phương pháp xác định độ ẩm; xác định hàm lượng tro và độ kiềm của tro; xác định hàm lượng muối ăn; xác định độ chua; định lượng Protid; định lượng Lipid; định lượng Glucid.

   66 p tgu 24/07/2019 15 0

 • Giáo trình Hệ thống học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống học thực vật: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hệ thống học thực vật" cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản, những quan niệm hiện nay, những quy tắc và các phương pháp nghiên cứu hệ thống thực vật học; giới nấm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p tgu 24/07/2019 17 0

 • Giáo trình Phân tích thực vật: Phần 2

  Giáo trình Phân tích thực vật: Phần 2

  Phần 2 sách gồm các bài tập thực hành có nội dung sau đây: Xác định độ ẩm của một mẫu bánh ngọt; xác định hàm lượng tro toàn phần của mẫu bánh ngot; xác định hàm lượng tro không tan trong hcl, độ kiềm của trò của mẫu bánh ngọt; xác định hàm lượng muối ăn trong mẫu nước mắm; xác định hàm lượng acid tổng só, acid có định, acid dễ bay...

   40 p tgu 24/07/2019 11 0

 • Giáo trình Hệ thống học thực vật: Phần

  Giáo trình Hệ thống học thực vật: Phần

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức về đặc điểm, nguồn gốc, tiến hóa và hệ thống phân loại của nấm; thực vật bậc thấp và thực vật bậc cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   216 p tgu 24/07/2019 14 0

 • Giải pháp tăng cường thu hút khách cho điểm đến du lịch khu Ramsar tràm chim (Tam nông, Đồng tháp)

  Giải pháp tăng cường thu hút khách cho điểm đến du lịch khu Ramsar tràm chim (Tam nông, Đồng tháp)

  Đến nay, trên lãnh thổ Việt Nam đã có 8 khu Ramsar được tổ chức công ước Ramsar quốc tế (UNESCO) công nhận là khu Ramsar của thế giới, trong đó có khu Ramsar Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp. Sự công nhận này sẽ làm tăng vị thế của một vườn quốc gia và sức cuốn hút du khách của một điểm đến du lịch, nếu có những giải pháp hợp lý. Bài viết sẽ...

   10 p tgu 24/07/2019 15 0

 • Ứng dụng tiến trình phân cấp thứ bậc AHP trong đánh giá điểm du lịch tỉnh An Giang

  Ứng dụng tiến trình phân cấp thứ bậc AHP trong đánh giá điểm du lịch tỉnh An Giang

  Việc đánh giá tổng hợp các điểm du lịch ở An Giang dưới hệ thống tiêu chí khoa học là một yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn. Kết hợp với phương pháp thang điểm tổng hợp, nghiên cứu vận dụng tiến trình phân cấp thứ bậc AHP nhằm xác định trọng số (mức độ quan trọng) cho các tiêu chí đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 8 tiêu chí đánh...

   10 p tgu 24/07/2019 18 0

 • Phát triển du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

  Phát triển du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

  Đồng bằng sông Cửu Long đã được xác định là một trong 7 vùng du lịch đặc trưng của cả nước theo “Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bài viết trình bày về việc Phát triển du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu hội nhập...

   7 p tgu 24/07/2019 16 0

 • Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa Du lịch và Việt Nam học, gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0

  Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa Du lịch và Việt Nam học, gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0

  Nghiên cứu này nhằm mục đích trình bày sự hình thành và phát triển của Khoa Du lịch và Việt Nam học, Đại học Nguyễn Tất Thành, đồng thời phân tích thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Khoa. Từ đó, đề xuất ra ba giải pháp: Tăng cường phương thức đào tạo phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện tốt...

   6 p tgu 24/07/2019 21 0

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

  Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

  Bài viết "Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập" đánh giá qua 4 tiêu chí: 1) Năng lực cạnh tranh về tài chính; 2) Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực; 3) Năng lực cạnh tranh về khoa học công nghệ; 4) Năng lực cạnh tranh marketing, quảng bá du lịch. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao năng...

   10 p tgu 24/07/2019 16 0

 • Cơ sở khoa học cho việc đánh giá điểm du lịch mạo hiểm ở Việt Nam

  Cơ sở khoa học cho việc đánh giá điểm du lịch mạo hiểm ở Việt Nam

  Nghiên cứu sử dụng phương pháp thang điểm, trong đó lựa chọn các nhóm tiêu chí và tiêu chí cụ thể, lên thang điểm nhằm tính toán điểm số, xếp hạng điểm du lịch mạo hiểm. Có sáu nhóm tiêu chí để đánh giá điểm du lịch mạo hiểm: Nhóm tiêu chí về độ hấp dẫn của tài nguyên du lịch mạo hiểm, nhóm tiêu chí về sản phẩm và dịch vụ của du...

   11 p tgu 24/07/2019 21 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nhận thức lợi ích, chất lượng cuộc sống đến thái độ và hành vi tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững của cộng đồng địa phương tại Duyên hải miền Trung

  Nghiên cứu ảnh hưởng của nhận thức lợi ích, chất lượng cuộc sống đến thái độ và hành vi tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững của cộng đồng địa phương tại Duyên hải miền Trung

  Nghiên cứu này phát triển dựa trên tích hợp ba lý thuyết: Phát triển bền vững, trao đổi xã hội và hành vi tham gia. Mẫu nghiên cứu theo phương pháp hạn ngạch, khảo sát 444 hộ dân tại các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra vai trò trung gian quan trọng của nhận thức chất lượng cuộc sống đến thái độ và hành vi...

   14 p tgu 24/07/2019 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số