• Ebook Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ em (in lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ em (in lần thứ 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ em" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ em, thiết kế nghiên cứu và chiến lược đánh giá sự phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p tgu 28/06/2022 6 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn một số nội dung đổi mới hình thức thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo" trình bày các nội dung: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc, biên soạn gợi ý hoạt động chung lớp mẫu giáo 5 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p tgu 28/06/2022 8 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn một số nội dung đổi mới hình thức thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo" giới thiệu tới người đọc các chủ điểm: Thế giới thực vật, phương tiện giao thông, quy hương, đất nước, trường tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p tgu 28/06/2022 8 0

 • Ebook Kỹ thuật bảo quản nông sản: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật bảo quản nông sản: Phần 1

  Cuốn sách giới thiệu những vấn đề chung nhất về bảo quản nông sản, các thiết bị, phương pháp, kho bảo quản nông sản cũng như những sinh vật có hại trong bảo quản nông sản cùng các biện pháp bảo vệ. Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p tgu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Kỹ thuật bảo quản nông sản: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật bảo quản nông sản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các phương pháp bảo quản nông sản, kho bảo quản nông sản, thiết bị kho bảo quản, những sinh vật hại nông sản trong bảo quản và biện pháp phòng trừ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p tgu 28/06/2022 7 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số kiến thức mở đầu về lý thuyết tổ hợp, bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p tgu 28/06/2022 9 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị biểu diễn đồ thị trên máy tính, các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng, đồ thị euler và đồ thị hamilton, cây và cây khung của đồ thị bài toán đường đi ngắn nhất;...

   95 p tgu 28/06/2022 8 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1 Lý thuyết xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p tgu 28/06/2022 9 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 Thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Mẫu ngẫu nhiên; Ứớc lượng tham số; Kiểm định giả thiết thống kê; Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p tgu 28/06/2022 8 0

 • Giáo trình Lực học: Phần 1

  Giáo trình Lực học: Phần 1

  Giáo trình Lực học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản trong tĩnh học; Hệ lực cân bằng – Tính toán phản lực liên kết; Những khái niệm cơ bản; Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; Kéo nén đúng tâm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p tgu 28/06/2022 9 0

 • Giáo trình Lực học: Phần 2

  Giáo trình Lực học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lực học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Uốn ngang phẳng; Thanh chịu lực phức tạp; Kết cấu siêu tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p tgu 28/06/2022 8 0

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật có nội dung gồm 3 phần và 8 bài thực hành. Phần 1 là phần A của giáo trình - Cơ sở tế bào của tính di truyền gồm 4 bài học như nguyên tắc và kỹ thuật chuẩn bị tiêu bản hiển vi, phương pháp làm tiêu bản nén tạm thời, phương pháp làm tiêu bản phấn hoa, xác định sức sống của phôi và hạt phấn.

   57 p tgu 28/06/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số