• Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan quản trị mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, các mô hình quản trị mạng, các hệ điều hành quản trị mạng, hoạt động của người quản trị mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p tgu 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 3 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 3 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính - Chương 3: Active directory cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Active directory, cách đặt tên domain, cài đặt và quản lý AD trên Win server 2012,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p tgu 30/09/2020 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính - Chương 4: Quản lý ổ đĩa" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống tập tin, một số hệ thống tập tin thông dụng, quản lý ổ đĩa trên Windows, cấu hình Disk Quota, quản lý ổ đĩatrên Centos 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p tgu 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 5.1 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 5.1 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính - Chương 5: Mail server có cấu trúc gồm 5 phần trình bày các nội dung: Các giao thức sử dụng trong hệ thống mail, hệ thống mail, một số khái niệm, cấu hình mail trên winserver 2012, cấu hình mail trên Centos 7.

   23 p tgu 30/09/2020 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 5.2 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 5.2 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính - Chương 5: Web server bao gồm các nội dung: Khái niệm web server, giao thức HTTP, nguyên tắc hoạt động của web server, khái niệm đa hosting. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p tgu 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 6 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 6 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính - Chương 6: Network Load Balancing cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Network Load Balancing, các thuật toán Load Balancing, Load Balancer thông minh, triển khai Network Load Balancing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p tgu 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 7 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính: Chương 7 - ThS. Lương Minh Huấn

  Bài giảng Lý thuyết quản trị mạng máy tính - Chương 7: System log – Lập lịch cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm system log, quản lý system log, khái niệm lập lịch. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p tgu 30/09/2020 4 0

 • Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 1

  Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Kiến trúc năng lượng và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Năng lượng và môi trường trong công trình xây dựng, kiến trúc sinh thái và kiến trúc bền vững, quy hoạch thiết kế trong công trình xây dựng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p tgu 31/08/2020 37 1

 • Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 2

  Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Kiến trúc năng lượng và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thông gió và điều hòa không khí, hệ thống trang thiết bị công trình, tiềm năng tiết kiệm năng lượng - Thiết bị có hiệu suất năng lượng cao,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p tgu 31/08/2020 38 1

 • Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 1

  Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tình hình ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước trong công trình xây dựng, hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước trong nhà nhiều tầng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p tgu 31/08/2020 40 1

 • Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 2

  Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các ví dụ tính toán, yêu cầu kỹ thuật thi công kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p tgu 31/08/2020 38 1

 • Ebook Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản (Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản): Phần 2

  Ebook Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản (Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản): Phần 2

  Phần 1 cuốn "Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản - Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn nguyên liệu thủy sản, thành phần và tính chất của nguyên liệu thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p tgu 31/08/2020 43 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số