• Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH34)

  Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH34)

  Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH34) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   7 p tgu 24/08/2015 253 1

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH40)

  Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH40)

  Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH40) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   7 p tgu 24/08/2015 122 1

 • Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương III - Dư Thanh Bình

  Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương III - Dư Thanh Bình

  Bài giảng "Kĩ thuật vi xử lí: Chương III" trình bày về bộ vi xử lý Intel 8088 với những nội dung chính như: cấu trúc bên trong của 8088; mô hình lập trình của 8088; các thanh ghi đoạn và phân đoạn bộ nhớ đoạn lệnh và thanh ghi con trỏ lệnh stack và các thanh ghi bp, sp; các đoạn dữ liệu và các thanh ghi si, di, bx; các thanh ghi ax, bx, cx, dx; thanh ghi cờ tập...

   65 p tgu 24/08/2015 188 1

 • Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương II - Dư Thanh Bình

  Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương II - Dư Thanh Bình

  Bài giảng "Kĩ thuật vi xử lí: Chương II" trình bày về biểu diễn thông tin trong máy tính với những nội dung chính như: các hệ đếm cơ bản, biểu diễn số nguyên, biểu diễn số thực, biểu diễn kí tự. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

   49 p tgu 24/08/2015 175 1

 • Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương IV - Dư Thanh Bình

  Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương IV - Dư Thanh Bình

  Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương IV do Dư Thanh Bình biên soạn trình bày những kiến thức về: lập trình hợp ngữ với 8088. Bài giảng trình bày những kiến thức chính như: mở đầu về lập trình hợp ngữ; các cấu trúc lập trình với hợp ngữ; các lệnh logic, lệnh dịch và lệnh quay; ngăn xếp và thủ tục; các lệnh nhân, chia; các lệnh thao tác chuỗi.

   147 p tgu 24/08/2015 172 1

 • Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương I - Dư Thanh Bình

  Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương I - Dư Thanh Bình

  Bài giảng "Kĩ thuật vi xử lí: Chương I" trình bày về máy tính và hệ vi xử lý với những thông tin cơ bản như: các thế hệ máy tính, các thế hệ bộ vi xử lý, tổng quan về hệ vi xử lý. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin thì đây là một tài liệu hữu ích.

   59 p tgu 24/08/2015 178 1

 • Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương V - Dư Thanh Bình

  Bài giảng Kĩ thuật vi xử lí: Chương V - Dư Thanh Bình

  Bài giảng "Kĩ thuật vi xử lí: Chương V" trình bày về ghép 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào ra dữ liệu với những nội dung chính như: các vi mạch phụ trợ cho 8088; phối ghép 8088 với bộ nhớ; phối ghép 8088 với hệ thống vào ra.

   60 p tgu 24/08/2015 186 1

 • Bài giảng Chương 3: Tập lệnh PIC16F8xx

  Bài giảng Chương 3: Tập lệnh PIC16F8xx

  Mời các  bạn tham khảo bài giảng Chương 3: Tập lệnh PIC16F8xx sau đây để nắm bắt những kiến thức về cấu trúc của lệnh PIC16F8xx; tập lệnh; các chỉ dẫn lệnh và trình biên dịch. Đây là những kiến thức mà các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin cần nắm, ngoài ra các bạn quan tâm đến tập lệnh PIC16F8xx cũng có thể tham khảo tài liệu này. 

   64 p tgu 24/08/2015 157 1

 • Bài giảng Chương 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng Chương 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng Chương 1: Giới thiệu chung trình bày về tổng quan hệ vi xử lý; bộ nhớ bán dẫn trong hệ vi xử lý; cách xác định dung lượng bộ nhớ bán dẫn 8 bit; phân biệt bộ vi xử lý - vi điều khiển và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   25 p tgu 24/08/2015 124 1

 • Bài giảng Chương 4: Hoạt động của bộ định thời

  Bài giảng Chương 4: Hoạt động của bộ định thời

  Bài giảng Chương 4: Hoạt động của bộ định thời giúp các bạn biết được bộ định thời Timero; bộ định thời Timer 1; bộ định thời Timer 2. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   35 p tgu 24/08/2015 172 1

 • Bài giảng Chương 5: Hoạt động ngắt

  Bài giảng Chương 5: Hoạt động ngắt

  Bài giảng Chương 5: Hoạt động ngắt cung cấp cho các bạn những kiến thức về các thanh ghi ngắt; thời gian trễ thực thi ngắt; cấu trúc của một chương trình có ngắt. Đây là tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   15 p tgu 24/08/2015 174 1

 • Bài giảng Chương 6: Capture compare PWM module

  Bài giảng Chương 6: Capture compare PWM module

  Bài giảng Chương 6: Capture compare PWM module giới thiệu tới các bạn về thanh ghi CCP1CON; các chế độ hoạt động như chế độ CAPTURE; chế độ COMPARE; chế độ PWM (Pules Width Modulation). Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

   31 p tgu 24/08/2015 48 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số