• Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài 4.1: JSP - Standard Tag Library (JSTL). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL), các thẻ cơ bản (Core Tags), các thẻ định dạng và địa phương hóa (Formatting and Localization Tags), các thẻ SQL (SQL Tags),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p tgu 29/10/2019 155 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 5: Struts & Spring Framework. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Struts, spring MVC, sự khác biệt giữa Struts và Spring MVC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   5 p tgu 29/10/2019 68 0

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 4: Đa luồng

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 4: Đa luồng

  Bài này cung cấp cho người học kiến thức về đa luồn trong Java như: Các loại luồng dữ liệu, khái niệm multitasking và multithreading, khái niệm ‘thread’ – luồng, thread hiện thời, các trạng thái của thread, khởi tạo thread, quản lý thread. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p tgu 29/10/2019 63 0

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 2: Xử lý ngoại lệ

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 2: Xử lý ngoại lệ

  Bài 2 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về xử lý ngoại lệ trong Java. Những nội dung chính được trình bày trong bài học là: Sử dụng khối try…catch để xử lý ngoại lệ, sử dụng final trong khối try…catch, sử dụng final trong khối try…catch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p tgu 29/10/2019 75 0

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 7: Applets

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 7: Applets

  Bài 7 trình bày những nội dung như: Khái niệm Applets, Sự khác nhau giữa applets và applications, vòng đời của applet, một số phương thức của class graphics, tạo một applet, sử dụng tham số trong applets, xử lý sự kiện, một số interface và class xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p tgu 29/10/2019 79 0

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 3: INPUT và OUTPUT trong Java

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 3: INPUT và OUTPUT trong Java

  Trong bài này sẽ trình bày những nội dung chính sau: Các loại luồng dữ liệu, xử lý nhập xuất bằng luồng byte, truy cập file ngẫu nhiên, xử lý nhập xuất bằng luồng character, xử dụng try…catch trong nhập/xuất, chuyển đổi dữ liệu kiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p tgu 29/10/2019 72 0

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 8: Giới thiệu về Swing

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 8: Giới thiệu về Swing

  Bài 8 giới thiệu về Swing trong Java. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Java foundation classes (AFC), abstract windowing toolkit (AWT), swing, các thùng chứa -containers, các hộp thoại - dialogs, các hộp thoại - dialogs, các thành phần GUI – components, xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p tgu 29/10/2019 57 0

 • Ebook Tủ sách dạy nghề - CorelDraw X3: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tủ sách dạy nghề - CorelDraw X3: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình CorelDRAW được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn từng bước nắm vững công cụ và phương pháp làm việc, từ đó ứng dụng vào công việc thiết kế các ấn phẩm cụ thể. Phần 1 ebook đưa bạn vào thế giới của việc tìm hiểu giới thiệu phần mềm Corel, các thao tác cơ bản trong Corel, tạo hình trong Corel, quản lý đối tượng trong Corel. Mời...

   38 p tgu 24/02/2019 181 2

 • Ebook Tủ sách dạy nghề - Adobe iLLustrator CS2: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tủ sách dạy nghề - Adobe iLLustrator CS2: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sách thể hiện các nội dung còn lại như sau: Tạo hình AL, quản lý đối tượng, sử dụng màu trong AL, text và hiệu ứng cho text, filer và effect, in ấn trong AL. Hy vọng giáo trình sẽ hỗ trợ đắc lực khi bạn tiếp cận với phần mềm mới này. Đặc biệt đối với những bạn làm việc trong lĩnh vực đồ họa máy tính.

   79 p tgu 24/02/2019 175 1

 • Ebook Tủ sách dạy nghề Adobe photoshop CS2: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tủ sách dạy nghề Adobe photoshop CS2: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook thuộc bộ sách nằm trong "Tủ sách dạy nghề” được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ và nâng cao hiệu quả học tập của học viên khi tiếp cận và làm chủ các phần mềm tin học trong dụng. Phần 1 sách giới thiệu tới bạn nội dung đôi nét về photoshop, làm việc với file ảnh, làm việc cùng với vùng chọn.

   49 p tgu 24/02/2019 173 2

 • Ebook Tủ sách dạy nghề - Adobe iLLustrator CS2: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tủ sách dạy nghề - Adobe iLLustrator CS2: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Adobe illustrator được biên soạn với mục tiêu giúp bạn từng bước nắm vững công cụ và phương pháp làm việc trong phần mềm, từ đó ứng dụng vào công việc thiết kế các ấn phẩm cụ thể. Trên dây là phần 1 ebook với nội dung: Làm quen với làm việc với file, sử dụng công cụ chọn. Mời các bạn cùng tham khảo để nâng cao kiến thức về...

   40 p tgu 24/02/2019 171 0

 • Ebook Tủ sách dạy nghề Adobe photoshop CS2: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tủ sách dạy nghề Adobe photoshop CS2: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Tiếp nối phần 1, phàn 2 ebook đi sâu trình bày về nội dung sau: Layer và ứng dụng, màu sắc trong photoshop, vẽ hình và chỉnh sửa, nhóm công cụ shape sử dụng filter, in ấn và xuất file. Với mục tiêu giúp các bạn từng bước nắm vững công cụ trong phần mềm và phương pháp làm việc trong photoshop, từ đó ứng dụng vào công việc xử lý ảnh, hi vọng giáo...

   79 p tgu 24/02/2019 170 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số