• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 4A - Huỳnh Cao Thế Cường

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 4A - Huỳnh Cao Thế Cường

  Chương 2 cung cấp kiến thức về cấu trúc cây (trees). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các thuật ngữ cơ bản trên cây, kiểu dữ liệu trừu tượng cây, cài đặt cây, cây nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân. Mời các bạn tham khảo.

   36 p tgu 18/06/2016 123 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 4C - Huỳnh Cao Thế Cường

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 4C - Huỳnh Cao Thế Cường

  Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Cài đặt cây nhị phân, một số tính chất của cây nhị phân, BST–Thêm một nút có khóa cho trước vào cây TKNP, BST–Xóa một nút có khóa cho trước ra khỏi cây TKNP,... Mời các bạn tham khảo.

   41 p tgu 18/06/2016 102 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về phân tích hệ thống. Nội dung chính của chương 4 gồm có: Phân tích hiện trạng, mô hình hóa use case, mô hình hóa đối tượng nghiệp vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p tgu 28/12/2015 147 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Duy

  Chương 7 của bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng trình bày về mô hình hóa hành vi. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Biểu đồ thuyền thông, biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trạng thái. Mời tham khảo.

   32 p tgu 28/12/2015 185 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Chương 8 trình bày các kiến thức về thiết kế kiến trúc hệ thống. Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p tgu 28/12/2015 162 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Duy

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về thiết kế hướng đối tượng. Chương này trình bày các phương pháp luận phân tích thiết kế hướng đối tượng, công cụ thiết kế, vai trò các thành viên bộ phận thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p tgu 28/12/2015 130 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Chương 2 giới thiệu các nhóm chức năng. Chương này giúp người học hiểu được các vai trò của phân tích thiết kế hệ thống, biết được vai trò các thành viên bộ phận thiết kế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   7 p tgu 28/12/2015 120 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Chương 6 trình bày các nội dung về mô hình hóa cấu trúc như: Biểu đồ gói (Package Diagram), biểu đồ đối tượng (Object Diagram), biểu đồ cấu trúc tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p tgu 28/12/2015 163 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Duy

  Chương 5 mô tả các công việc liên quan đến quá trình mô hình hóa use case. Chương này đề cập đến 2 biểu đồ chính, đó là biểu đồ use case và biểu đồ lớp. Mời các bạn cùng bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   41 p tgu 28/12/2015 119 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 9 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 9 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Chương 9 cung cấp các kiến thức cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Biểu đồ dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Diagram), biểu đồ dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Diagram). Mời tham khảo.

   12 p tgu 28/12/2015 132 1

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 8 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 8 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Lập trình mạng - Chương 8 trình bày những nội dung liên quan đến UDP multicast . Chương này giúp người học ôn lại địa chỉ IP, biết được các khái niệm cơ bản, biết được mục đích multicast,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   15 p tgu 28/12/2015 130 1

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Lập trình mạng - Chương 2 giới thiệu tổng quan ngôn ngữ lập trình java . Sau khi học xong chương này người học có thể biết được các thành phần cơ bản của java, biết được Packages và Interfaces là gì? Nắm bắt được các nội dung liên quan đến xử lý ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p tgu 28/12/2015 139 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số