• Tập bài giảng SQL Server

  Tập bài giảng SQL Server

  Tập bài giảng được chia làm 8 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về SQL Server; Chương 2 - Ngôn ngữ Transaction SQL (T-SQL); Chương 3 - Quản lý cơ sở dữ liệu; Chương 4 - Thủ tục lưu trữ và hàm người dùng; Chương 5 - Quản lý Trigger; Chương 6 - Sao lưu và phục hồi dữ liệu; Chương 7 - Quản lý bảo mật và người dùng; Chương 8 - SQL Server và lập trình ứng...

   320 p tgu 28/11/2021 37 0

 • Tập bài giảng Lập trình hướng đối tượng

  Tập bài giảng Lập trình hướng đối tượng

  Tập bài giảng Lập trình hướng đối tượng gồm có 5 chương với nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1: Lập trình hướng đối tượng và C++, chương 2: lớp và đối tượng, chương 3: dẫn xuất và thừa kế, chương 4: khuôn hình, chương 5: các dòng xuất nhập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   253 p tgu 28/11/2021 36 0

 • Tập bài giảng Lập trình mạng

  Tập bài giảng Lập trình mạng

  Tập bài giảng Lập trình mạng gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1: Lịch sử phát triển của Internet và dịch vụ internet; chương 2: ngôn ngữ HTML, chương 3: lập trình script, chương 4: lập trình ASP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   209 p tgu 28/11/2021 34 0

 • Tập bài giảng Lập trình Window

  Tập bài giảng Lập trình Window

  Nội dung của tập bài giảng Lập trình Window gồm so 5 chương như sau: Chương 1 giới thiệu về lập trình windows và visual basic 6.0, chương 2 cơ sở lập trình trong visual basic 6.0, chương 3 lập trình với các điều khiển thông dụng, chương 4 lập trình với các điều khiển mở rộng, chương 5 lập trình cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   243 p tgu 28/11/2021 27 0

 • Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng “Ngôn ngữ hình thức” được biên soạn theo chương trình chi tiết môn học “Ngôn ngữ hình thức” của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Mục tiêu của tập đề cương bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ, văn phạm và automat; giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về văn phạm...

   246 p tgu 28/11/2021 39 0

 • Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: tổng quan, chương 2: quản lý tiến trình, chương 3: quản lý lưu trữ, chương 4: hệ vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   300 p tgu 28/11/2021 42 0

 • Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

  Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

  Nội dung của tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán trình bày các kỹ thuật thiết kế thuật toán thông dụng và cơ sở phân tích, đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Tập bài giảng gồm 6 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và đánh giá thuật toán; Chương 2 - Kỹ thuật chia để trị; Chương 3 - Kỹ thuật tham lam; Chương 4 - Kỹ...

   200 p tgu 28/11/2021 32 0

 • Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở

  Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở

  Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở giới thiệu công nghệ phổ biến nhất đƣợc dùng để tạo các web site động: Ngôn ngữ kịch bản PHP và chương trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Nội dung chính của tập bài giảng được tổ chức thành 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về PHP và MySQL, chương 2: Lập trình với PHP, chương 3: Sử dụng PHP với MySQL....

   264 p tgu 28/11/2021 31 0

 • Tập bài giảng Kiến trúc máy tính

  Tập bài giảng Kiến trúc máy tính

  Tập bài giảng Kiến trúc máy tính được chia làm 5 chương: Chương 1: Nhập môn, chương 2: kiến trúc phần mềm, chương 3: tổ chức bộ xử lý trung tâm CPU, Chương 4: bộ nhớ và các hệ thống lưu trữ, chương 5: hệ thống BUS và tổ chức vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   227 p tgu 28/11/2021 34 0

 • Tập bài giảng Lập trình cơ bản

  Tập bài giảng Lập trình cơ bản

  Tập bài giảng Lập trình cơ bản được chia làm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về .NET và C#; Chương 2: Cơ sở lập trình trong C#; Chương 3: Một số cấu trúc dữ liệu nâng cao; Chương 4: Lập trình trên Form. Mời các bạn cùng tham khảo.

   208 p tgu 28/11/2021 28 0

 • Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 1

  Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 1

  Cuốn sách này giới thiệu tiếp phần lập trình hướng đối tượng nâng cao với Java. Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có các nội dung chính như sau: Lập trình đa luồng và xử lý đa tiến trình, lập trình triệu gọi từ xa RMI và phân toán đối tượng, Lập trình mạng, Lập trình với SWING nâng cao,...

   217 p tgu 30/10/2021 54 1

 • Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 2

  Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 2

  Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Phát triển các dịch vụ Servlet và JSP, vấn đề bảo mật và an ninh thông tin, lập trình theo chuẩn quốc tế và bản địa hóa phần mềm. Giáo trình được sử dụng như là tài liệu tham khảo cho các bộ nghiên cứu và những người tham gia các dự án phát triển phần mềm ứng dụng để...

   171 p tgu 30/10/2021 55 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số