• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý nhập xuất cung cấp cho người học các khái niệm nhập xuất dữ liệu, mô hình tổ chức & quản lý việc nhập xuất, cài đặt hệ thống quản lý nhập xuất, truy xuất hệ thống nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 31/08/2020 6 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Trần Công Án

  Mục tiêu của bài giảng là mô tả chi tiết các phương pháp tổ chức bộ nhớ, giải thích các kỹ thuật quản lý bộ nhớ bao gồm phân trang và phân đoạn, một số ví dụ thực tế về quản lý bộ nhớ - quản lý phân đoạn trong bộ xử lý intel pentium và quản lý địa chỉ bộ nhớ trong hđh linux.

   58 p tgu 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, lịch sử phát triển của hệ điều hành, thiết kế & cài đặt hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, kiến trúc hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p tgu 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tệp tin trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, các phương pháp truy cập tập tin, mô hình tổ chức và quản lý tập tin, cài đặt hệ thống tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p tgu 31/08/2020 10 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tiến trình cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tiến trình giao tiếp, liên tiến trình định thời tiến trình, các giải thuật định thời, đồng bộ hóa, tiến trình tắc nghẽn (deadlock). Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p tgu 31/08/2020 10 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - TS. Trần Công Án

  Nội dung bài giảng bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Bảo vệ và an toàn hệ thống" trình bày mục tiêu của việc bảo vệ, miền bảo vệ, ma trận quyền truy xuất, cài đặt ma trận quyền truy xuất, an toàn hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 31/08/2020 8 1

 • Giáo trình Quản trị mạng Windows Serve

  Giáo trình Quản trị mạng Windows Serve

  Giáo trình Quản trị mạng Windows Server giúp học viên phân biệt được sự khác nhau trong việc quản trị server và workstation; trình bày được các loại định dạng đĩa cứng, công nghệ lưu từ mới Dynamic Storage, kỹ thuật nén và mã hóa dữ liệu; chức năng và các thành phần của Group Policy; nguyên tắc thiết lập cấu hình và quản trị in ấn của một máy...

   198 p tgu 26/06/2020 59 2

 • Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lặp - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lặp - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc điều khiển – lặp, cấu trúc lặp giới hạn, cấu trúc lặp giới hạn for, cấu trúc lặp không giới hạn, cấu trúc lặp không giới hạn while,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p tgu 12/02/2020 84 1

 • Bài giảng Giới thiệu lập trình: Kiểu dữ liệu cơ bản - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Kiểu dữ liệu cơ bản - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Kiểu dữ liệu cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu cơ bản, phép toán, biến số, hằng số, hàm số toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p tgu 12/02/2020 81 1

 • Bài giảng Giới thiệu lập trình: Giới thiệu - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Giới thiệu - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chương trình và lập trình, cấu trúc một chương trình, biên soạn, biên dịch chương trình, chạy chương trình, sửa và gỡ lỗi chương trình, môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p tgu 12/02/2020 90 1

 • Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lựa chọn - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lựa chọn - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lựa chọn do TS. Lê Nguyên Khôi biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về biểu thức lô-gic, luồng điều khiển, cấu trúc lựa chọn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p tgu 12/02/2020 102 1

 • Bài giảng Giới thiệu lập trình: Thông tin môn học - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Thông tin môn học - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Thông tin môn học do TS. Lê Nguyên Khôi biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p tgu 12/02/2020 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số