• Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 1 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 1 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 1 Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên kiến thức cơ bản về máy tính; Biểu diễn thông tin trong máy tính; Mạng cơ bản; Các ứng dụng của Công nghệ thông tin – truyền thông; An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền...

   106 p tgu 25/08/2023 14 0

 • Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 0 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 0 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày, giải thích được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; Sử dụng được thiết bị công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; Sử dụng hiệu quả Internet và các dịch vụ trên Internet; Biết và có các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân; Nhận...

   24 p tgu 25/08/2023 6 0

 • Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 3 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 3 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về văn bản, xử lý và soạn thảo văn bản; Sử dụng Microsoft Word; Một số lưu ý khi sử dụng MS Word. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p tgu 25/08/2023 7 0

 • Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 4 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 4 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu về MS Excel; các thao tác cơ bản; giao diện MS Excel; các thao tác với workbook; di chuyển dữ liệu; thao tác với hàng và cột; bảo vệ bảng tính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p tgu 25/08/2023 8 0

 • Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 2 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 2 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ điều hành Windows; Quản lý thư mục, tập tin; Sử dụng Control Panel; Một số phần mềm tiện ích; Sử dụng tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p tgu 25/08/2023 8 0

 • Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 5 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 5 - Hoàng Thanh Hoà

  Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 5 Sử dụng trình chiếu cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về trình chiếu; Sử dụng phần mềm Powerpoint. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p tgu 25/08/2023 8 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 5 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 5 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 5 Mảng, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Mảng; Mảng một chiều; Mảng nhiều chiều;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p tgu 25/08/2023 8 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 3 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 3 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 3 Cấu trúc các điều khiển, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khối câu lệnh; Cấu trúc if; Cấu trúc switch; Cấu trúc for; Cấu trúc while; Cấu trúc do … while; Lệnh break và continue;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p tgu 25/08/2023 8 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 4 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 4 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 4 Hàm, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Hàm chuẩn; định nghĩa hàm; khai báo hàm trùng tên; truyền tham số; hàm đệ quy;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p tgu 25/08/2023 10 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 8 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 8 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 8 Kiểu tập tin, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Biến và con trỏ tập tin; Các thao tác trên tập tin; Truy cập tập tin văn bản; Truy cập tập tin nhị phân;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p tgu 25/08/2023 8 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 6 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 6 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 6 Con trỏ và xâu ký tự, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giới thiệu về con trỏ; các toán tử con trỏ; gọi hàm tham chiếu với đối số con trỏ; biểu thức con trỏ và các phép toán số học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p tgu 25/08/2023 9 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 1 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 1 - Chu Thị Hường

  Bài giảng Lập trình cơ bản: Bài 1 cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình nói chung và kỹ năng sử dụng công cụ lập trình C/C++ trong việc giải quyết bài; Cách thức giải quyết một bài toán trên máy tính; Công cụ, kiếm thức về việc thuật toán hóa bài toán; Ngôn ngữ lập trình C/C++;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p tgu 25/08/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERtgu241660vi