• Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 1: Tổng quan về lập trình Window" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập trình Windows form, tạo ứng dụng Windows Form. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p tgu 30/09/2020 23 0

 • Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C, các cấu trúc điều khiển, phương thức, mảng, chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p tgu 30/09/2020 17 0

 • Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 3: Điều khiển trên Form" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Controls, thiết kế Layout trên Form, các control trên Form, mouse event and keyboard event. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p tgu 30/09/2020 19 0

 • Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 4 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 4 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 4: SDI and MDI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan ứng dụng document interface, single document interface, multiple document interface, menustrip, contextmenustrip,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p tgu 30/09/2020 21 0

 • Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 5 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 5 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 5: Tổng quan về lập trình cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ADO.Net, đối tượng Connection, đối tượng Command, đối tượng DataReadder,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p tgu 30/09/2020 20 0

 • Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 7 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 7 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 7: Thiết kế báo cáo" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu crystalreport, report design environment, crystal reports object model, kết xuất báo cáo, kết xuất báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p tgu 30/09/2020 19 0

 • Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 6 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 6 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 6: Các đối tượng trong ADO.NET" cung cấp cho người học các kiến thức" Đối tượng Connection, đối tượng Command, đối tượng DataReadder, giao tiếp CSDL theo mô hình 1 lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p tgu 30/09/2020 19 0

 • Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 8 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 8 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 8: Tạo file help và đóng gói phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng dẫn tạo file help, đóng gói phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p tgu 30/09/2020 19 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 3: Bảo trì các thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Ổ đĩa cứng, bàn phím và chuột, màn hình, máy in, quy trình lắp ráp máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p tgu 30/09/2020 18 1

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 1: Tổng quan về PC vầ bảo trì các thiết bị máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về máy tính PC, sơ lược về kiến trúc máy tính, tổ chức phần mềm, các thành phần chính của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p tgu 30/09/2020 18 1

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 2: Bảng mạch chính của máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bộ vi xử lí, bộ nhớ, các khe cắm mở rộng, các vi điều khiển. Cuối bài giảng có phần thực hành để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   56 p tgu 30/09/2020 22 1

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 4: Cài đặt phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sao chép dữ liệu, cài đặt phần mềm, cài đặt Driver. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p tgu 30/09/2020 19 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số