• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 - SQL Server

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 - SQL Server

  Bài giảng được chia thành 8 chương với nội dung như sau: Tổng quan về SQL Server 2000, giới thiệu ngôn ngữ transact-SQL, tạo cơ sở dữ liệu trên SQL Server, tạo và quản lý bảng (Table), tạo view, store procedure, chuyển tác, bẫy lỗi và kiểu con trỏ trong SQL Server,...

   146 p tgu 21/04/2022 14 0

 • Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 1

  Tập bài giảng Thiết kế mạng được biên soạn cho đối tượng sinh viên Cao đẳng và Đại học khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, được chia làm 6 chương. Phần 1 bài giảng này cung cấp cho các bạn các nội dung chính như: Mạng cục bộ; Cơ sở về cầu nối; Cơ sở về bộ chuyển mạch; Cơ sở về bộ chọn đường....

   144 p tgu 10/02/2022 44 1

 • Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Công nghệ Wireless; Thiết kế mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   78 p tgu 10/02/2022 40 0

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 1

  Tài liệu Thiết kế và đánh giá thuật toán được biên soạn nhằm phục vụ công việc giảng dạy và học tập môn học Thiết kế và đánh giá thuật toán của ngành học Khoa học máy tính thuộc khoa Công nghệ thông tin trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định. Tài liệu cũng rất cần thiết cho tất cả các ngành học thuộc khoa Công nghệ thông tin. Mời...

   91 p tgu 10/02/2022 36 0

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Kỹ thuật quay lui; Kỹ thuật nhánh và cận; Kỹ thuật quy hoạch động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p tgu 10/02/2022 37 0

 • Bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình: Phần 1

  Bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình: Phần 1

  Bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Lập trình trên form làm việc với các cấu trúc dữ liệu đơn giản; Làm việc với các cấu trúc dữ liệu đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   123 p tgu 10/02/2022 41 0

 • Bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình: Phần 2

  Bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Lập trình trên form xử lý các cấu trúc dữ liệu nâng cao, lập trình trên form bước đầu thao tác với cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   180 p tgu 10/02/2022 41 0

 • Bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net: Phần 1

  Bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net: Phần 1

  Bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net: Phần 1 do trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng VB.NET lập trình trên Form để cập nhật cơ sở dữ liệu; Sử dụng VB.NET lập trình tìm kiếm thông tin và hiển thị kết quả trên form. Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p tgu 10/02/2022 36 0

 • Bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net: Phần 2

  Bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, nội dung Bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức như sau: Lập trình và in ấn báo cáo;Lập trình menu và phân phối ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p tgu 10/02/2022 34 0

 • Tập bài giảng Cơ sơ dữ liệu phân tán

  Tập bài giảng Cơ sơ dữ liệu phân tán

  Tập bài giảng Cơ sơ dữ liệu phân tán được chia làm 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về Cơ sở dữ liệu phân tán, Chương 2 - Các mức trong suốt phân tán, Chương 3 - Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, Chương 4 - Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh, Chương 5 - Tối ưu hóa các chiến lược truy xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   301 p tgu 28/11/2021 36 0

 • Tập bài giảng Công nghệ phần mềm - Phạm Hùng Phú, Nguyễn Văn Thẩm (Biên soạn)

  Tập bài giảng Công nghệ phần mềm - Phạm Hùng Phú, Nguyễn Văn Thẩm (Biên soạn)

  Tập bài giảng Công nghệ phần mềm được chia làm 9 chương: Chương 1 - Tổng quan về Công nghệ phần mềm; Chương 2 - Tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm; Chương 3 - Quản lý dự án; Chương 4 - Xác định và phân tích yêu cầu; Chương 5 - Thiết kế phần mềm; Chương 6 - Cài đặt phần mềm; Chương 7 - Kiểm tra chất lượng phần mềm; Chương 8 - Bảo trì phần...

   291 p tgu 28/11/2021 33 0

 • Tập bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo

  Tập bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo

  Tập bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo gồm có 5 chương với nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1 - tổng quan về trí tuệ nhân tạo, chương 2 - các chiến lược tìm kiếm, chương 3 - logic mệnh đề, chương 4 - logic vị từ, chương 5 - biểu diễn tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   259 p tgu 28/11/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số