• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Phan Trung Kiên

    Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Phan Trung Kiên

    Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 do Phan Trung Kiên biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan hệ thống vào/ra, các phương pháp địa chỉ hóa cổng vào/ra, các phương pháp điều khiển vào/ra, nối ghép thiết bị ngoại vi.

     54 p tgu 31/03/2015 283 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số