• Một phương pháp hiển thị đặc trưng trên đối tượng ảo ba chiều dựa trên công nghệ lập trình GPU

  Một phương pháp hiển thị đặc trưng trên đối tượng ảo ba chiều dựa trên công nghệ lập trình GPU

  Trong bài viết này, qua khai thác ưu điểm của công nghệ lập trình GPU và kỹ thuật phủ ảnh, chúng tôi đề xuất một phương pháp hiệu quả, thể hiện được một số đặc trưng cơ bản trên các đối tượng ảo ba chiều. Phương pháp sử dụng kỹ thuật phủ ảnh và tính khả trình của card đồ họa GPU.

   9 p tgu 31/01/2020 166 1

 • Phân mảng trên giá trị lặp của các thuộc tính cơ sở dữ liệu quan hệ

  Phân mảng trên giá trị lặp của các thuộc tính cơ sở dữ liệu quan hệ

  The original database may be rebuilt from the subfragmentations and the aliases. The fragmentation of the given relational database by group of the repeated values of the attributes will save the needed memory, increase the processing speed of data. This work has been applied in people’s committee of Hatay province and its districts and precints.

   13 p tgu 25/10/2018 208 1

 • Phụ thuộc hàm xấp xỉ và phân tử ngoại lai đối với phụ thuộc hàm

  Phụ thuộc hàm xấp xỉ và phân tử ngoại lai đối với phụ thuộc hàm

  The aim of this paper is to present the concepts about Type 2 Approximate Functional Dependency - AFD 2 (relating to the correlation between atributes of the relational file) and the outliers with functional dependency. The paper also gives some properties of ADF 2 and algorithms for finding the outliers with functional dependency.

   6 p tgu 25/10/2018 89 1

 • Đánh giá hiệu năng đảm bảo chất lượng dịch vụ trên nền mạng IP qua mô hình Diffserv

  Đánh giá hiệu năng đảm bảo chất lượng dịch vụ trên nền mạng IP qua mô hình Diffserv

  Bài viết giới thiệu cách thức hoạt động của mô hình DiffServ, cách thức xử lý gói và mỗi loại lưu lượng được ánh xạ tới một PHB (Per-Hop Behavior). Các PHB được thực hiện tại các bộ định tuyến bằng cách xếp hàng và quản lý ở điểm tắc nghẽn. Vì vậy, bằng cách ánh xạ các loại lưu lượng tới PHB khác nhau, bộ định tuyến có thể đảm...

   7 p tgu 25/10/2018 129 1

 • Một giải pháp phát hiện xâm nhập trái phép dựa trên phương pháp học sâu

  Một giải pháp phát hiện xâm nhập trái phép dựa trên phương pháp học sâu

  Bài viết này trình bày một hướng tiếp cận ứng dụng học sâu để phát hiện hành vi bất thường đối với hệ thống mạng được bảo vệ. Các thực nghiệm được thực hiện trên tập dữ liệu KDD cup 99 cho thấy mạng học sâu hiệu quả đối với phát hiện hành vi bất thường.

   9 p tgu 31/01/2020 154 1

 • Đánh giá một số giao thức định tuyến đa đường giảm thời gian trễ trong mạng Manet

  Đánh giá một số giao thức định tuyến đa đường giảm thời gian trễ trong mạng Manet

  Trong những năm gần đây có một hướng tiếp cận mới cho bài toán định tuyến trong mạng MANET là định tuyến đa đường. Bài báo này trình bày một cách tổng quan về các đặc điểm chính trong cơ chế hoạt động của một số giao thức định tuyến đa đường mới cho mạng MANET tiếp cận theo mục tiêu giảm thời gian trễ, sau đó thực hiện việc phân...

   7 p tgu 25/10/2018 123 1

 • Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác huấn luyện các đài ra đa đảm bảo bay

  Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác huấn luyện các đài ra đa đảm bảo bay

  Bài viết xem xét những thực trạng khó khăn hiện nay trong công tác huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thông tin ra đa đảm bảo bay tại các trung đoàn không quân ở khu vực phía Nam. Đồng thời đưa ra những giải pháp nghiên cứu, xây dựng hệ thống phần mềm trên nền tảng công nghệ Web kết hợp với công cụ mô phỏng chuyên dụng để hỗ trợ công...

   7 p tgu 31/01/2020 99 1

 • Một số vấn đề phụ thuộc đa trị trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ

  Một số vấn đề phụ thuộc đa trị trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ

  In this paper, we present a definition of fuzzy multivalued dependencies in fuzzy databases with linguistic data based on similarity relation which is built by partitioning the domain of attribute values corresponding to an appropriate hedge algebra. Some properties of fuzzy multivalued dependencies are studied. Finally, the set of inference rules is shown to be sound and complete for a relation scheme class when it satisfies some specified...

   15 p tgu 25/10/2018 224 1

 • Nghiên cứu, đánh giá chất lượng của thuật toán BPA-EH cải tiến cho mã LDPC

  Nghiên cứu, đánh giá chất lượng của thuật toán BPA-EH cải tiến cho mã LDPC

  Bài báo trình bày việc giải mã mềm sử dụng thuật toán BPA-EH cải tiến cho mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp LDPC dựa trên các ma trận kiểm tra tương đương nhằm khắc phục vấn đề vòng kín ngắn trong mã LDPC. Phương pháp này không những cho phép giảm đáng kể thời gian giải mã so với kỹ thuật giải mã BPA-EH mà còn mang lại độ lợi mã hóa cao hơn.

   5 p tgu 25/10/2018 40 1

 • Sơ đồ chữ ký đồng thời an toàn dựa trên mã BCH ghép tầng

  Sơ đồ chữ ký đồng thời an toàn dựa trên mã BCH ghép tầng

  Chữ ký đồng thời là sơ đồ chữ ký có tính chất đặc biệt cho phép trao đổi thông tin giữa hai thực thể một cách ngang hàng mà vẫn đảm bảo tính riêng tư của mỗi bên. Bài viết đề xuất một sơ đồ chữ ký số kháng lượng tử dựa trên mã BCH ghép tầng cho phép rút gọn kích thước khóa và đảm bảo các yêu cầu an ninh của chữ ký đồng thời.

   8 p tgu 31/01/2020 144 1

 • Một thuật toán lọc công tác cho trường hợp ít dữ liệu

  Một thuật toán lọc công tác cho trường hợp ít dữ liệu

  The method formulates the collaborative filtering problem as classification problems and performs classification for all users simultaneously by using a modified boosting algorithm. This allows sharing common features among different classification tasks and thus reduces the negative effect of data sparseness. Experimental results show the effectiveness of the proposed method in comparison with other methods, especially when data are sparse.

   13 p tgu 25/10/2018 264 1

 • Triển khai hệ điều hành nhúng thời gian thực Freertos trên vi điều khiển ARM AT91SAM7S256

  Triển khai hệ điều hành nhúng thời gian thực Freertos trên vi điều khiển ARM AT91SAM7S256

  Bài báo này sẽ trình bày các bước xây dựng một ứng dụng với hệ điều hành FreeRTOS và triển khai nó trên chíp vi điều khiển ARM AT91SAM7S256 của hãng Atmel-một chíp thuộc họ vi điều khiển ARM7 được sử dụng rộng rãi trong các bo mạch dùng chủ yếu cho việc thực hành, thí nghiệm với ARM7 trong các trường đại học hoặc các trung tâm nghiên cứu về...

   6 p tgu 25/10/2018 116 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số