• Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 5: Khảo sát và chẩn đoán máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình Set up của Bios, các trình chẩn đoán máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngàng Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p tgu 30/09/2020 84 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 8 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 8 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 8: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C" cung cấp cho người học các kiến thức: Danh hiệu, các kiểu dữ liệu chuẩn của C, hằng, biến, biểu thức, các phép toán của C, cấu trúc tổng quát của một chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p tgu 30/11/2020 86 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 7: Lớp

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 7: Lớp

  Chương này giới thiệu cấu trúc lớp C++ để định nghĩa các kiểu dữ liệu mới. Một kiểu dữ liệu mới gồm hai thành phần như sau: Đặc tả cụ thể cho các đối tượng của kiểu, tập các thao tác để thực thi các đối tượng.

   26 p tgu 30/03/2021 68 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 7 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 7 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 7: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ C, các ví dụ về ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p tgu 30/11/2020 77 0

 • Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở

  Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở

  Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở giới thiệu công nghệ phổ biến nhất đƣợc dùng để tạo các web site động: Ngôn ngữ kịch bản PHP và chương trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Nội dung chính của tập bài giảng được tổ chức thành 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về PHP và MySQL, chương 2: Lập trình với PHP, chương 3: Sử dụng PHP với MySQL....

   264 p tgu 28/11/2021 31 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 8: Tái định nghĩa

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 8: Tái định nghĩa

  Chương 8 - Tái định nghĩa. Chương này thảo luận về tái định nghĩa hàm và toán tử trong C++. Thuật ngữ tái định nghĩa (overloading) nghĩa là ‘cung cấp nhiều định nghĩa’. Tái định nghĩa hàm liên quan đến việc định nghĩa các hàm riêng biệt chia sẻ cùng tên, mỗi hàm có một dấu hiệu duy nhất.

   24 p tgu 30/03/2021 60 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 6 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 6 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 6: Lập trình hợp ngữ LC-3" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hợp ngữ, các thành phần của một chương trình hợp ngữ, quá trình hợp dịch, chương trình với nhiều modul. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p tgu 30/11/2020 92 0

 • Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

  Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

  Nội dung của tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán trình bày các kỹ thuật thiết kế thuật toán thông dụng và cơ sở phân tích, đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Tập bài giảng gồm 6 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và đánh giá thuật toán; Chương 2 - Kỹ thuật chia để trị; Chương 3 - Kỹ thuật tham lam; Chương 4 - Kỹ...

   200 p tgu 28/11/2021 32 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

  Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức, thông điệp, và quan hệ của chúng sẽ được thảo luận trong phần này. Thêm vào đó là sự trình bày của những đặc điểm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng như tính bao gói, tính thừa kế,...

   12 p tgu 30/03/2021 59 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 5 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 5 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Mô hình von Neumann và cấu trúc tập lệnh LC-3" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản, một số ví dụ về mô hình von Neumann, quá trình xử lý lệnh, thay đổi quá trình xử lý lệnh, khái niệm ISA LC-3,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p tgu 30/11/2020 87 0

 • Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: tổng quan, chương 2: quản lý tiến trình, chương 3: quản lý lưu trữ, chương 4: hệ vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   300 p tgu 28/11/2021 42 0

 • Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng “Ngôn ngữ hình thức” được biên soạn theo chương trình chi tiết môn học “Ngôn ngữ hình thức” của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Mục tiêu của tập đề cương bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ, văn phạm và automat; giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về văn phạm...

   246 p tgu 28/11/2021 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số