• Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 7: Các giải pháp an toàn thông tin và virus tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguy cơ mất an toàn thông tin, các giải pháp an toàn thông tin, phòng chống virus tin học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p tgu 30/09/2020 64 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 9 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 9 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 9: Các lệnh điều khiển và vòng lặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lệnh đơn vầ lệnh phức, lệnh IF, lệnh SWITCH-CASE, lệnh WHILE, lệnh DO-WHILE,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p tgu 30/11/2020 59 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 5: Khảo sát và chẩn đoán máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình Set up của Bios, các trình chẩn đoán máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngàng Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p tgu 30/09/2020 59 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 8 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 8 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 8: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C" cung cấp cho người học các kiến thức: Danh hiệu, các kiểu dữ liệu chuẩn của C, hằng, biến, biểu thức, các phép toán của C, cấu trúc tổng quát của một chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p tgu 30/11/2020 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số