• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - J.F Kurose & K.W. Ross

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - J.F Kurose & K.W. Ross

  Chương 6 - Các mạng không dây và di động của Bài giảng Mạng máy tính trình bày các nội dung sau: Giới thiệu Wireless; Các kết nối, đặc tính CDMA; IEEE 802.11 wireless LANs (“wi-fi”); Truy cập Cellular Internet (kiến trúc các chuẩn (ví dụ: GSM), Tính di động); Các nguyên lý: định địa chỉ và routing đến các người dùng di động; Mobile IP; Quản lý sự di động...

   63 p tgu 31/03/2015 237 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lớp và đối tượng" trình bày các nội dung: Khái niệm lớp và đối tượng, toán tử gán, phương thức thiết lập, phương thức huỷ, con trỏ this, lớp template. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p tgu 22/09/2016 329 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - J.F Kurose & K.W. Ross

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - J.F Kurose & K.W. Ross

  Chương 2 - Lớp Application của Bài giảng Mạng máy tính trình bày các nội dung sau: Các nguyên lý của ứng dụng mạng; Web và HTTP, FTP; Electronic Mail (SMTP, POP3, IMAP); DNS; Chia sẻ file P2P; Lập trình socket với TCP; Lập trình socket với UDP; Xây dựng một Web server. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   108 p tgu 31/03/2015 269 2

 • Bài giảng Chương 6: Capture compare PWM module

  Bài giảng Chương 6: Capture compare PWM module

  Bài giảng Chương 6: Capture compare PWM module giới thiệu tới các bạn về thanh ghi CCP1CON; các chế độ hoạt động như chế độ CAPTURE; chế độ COMPARE; chế độ PWM (Pules Width Modulation). Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

   31 p tgu 24/08/2015 142 2

 • Bài giảng Chương 5: Hoạt động ngắt

  Bài giảng Chương 5: Hoạt động ngắt

  Bài giảng Chương 5: Hoạt động ngắt cung cấp cho các bạn những kiến thức về các thanh ghi ngắt; thời gian trễ thực thi ngắt; cấu trúc của một chương trình có ngắt. Đây là tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   15 p tgu 24/08/2015 278 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Kỹ năng viết bài báo khoa học

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Kỹ năng viết bài báo khoa học

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Kỹ năng viết bài báo khoa học do Đỗ Thanh Nghị biên soạn sẽ giúp cho các bạn hiểu được vì sao phải viết bài, phương pháp viết bài báo khoa học và phương pháp để viết bài báo khoa học.

   18 p tgu 21/12/2017 359 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Chương 2 - Mô hình quan hệ và đại số quan hệ. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Các khái niệm của mô hình quan hệ, chuyển đổi từ mô hình thực thể - sang mô hình quan hệ, đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p tgu 18/06/2016 316 1

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về WebServices, đặc điểm của WebServices, kiến trúc WebServices, các giao thức truyền trong WebServices, mô hình ứng dụng Web service, xây dựng Web service. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   24 p tgu 31/01/2020 163 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 13 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 13 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 13 trang bị cho người học những kiến thức về lập trình socket trong Java. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Cơ bản về mạng máy tính, URL, lập trình socket trong Java. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p tgu 22/09/2016 282 1

 • Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 6: ADO.NET

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 6: ADO.NET

  Chương 6 của bài giảng Phát triển Web nâng cao giới thiệu về ADO.NET. Chương này sẽ giúp người học tìm hiểu về: Cấu trúc của ADO.NET, tổng quan về ADO.NET, không gian tên sử dụng trong ADO.NET, các đối tượng trong ADO.Net,... và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p tgu 26/02/2017 320 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 9 - ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 9 - ĐH KHTN TP.HCM

  Pipelining là một kỹ thuật thực hiện lệnh trong đó các lệnh thực hiện theo kiểu "gối đầu" nhau (overlap) nhằm tận dụng những khoảng thời gian rỗi giữa các công đoạn, qua đó làm tăng tốc độ xử lý lệnh. Để tìm hiểu chi tiết hơn về Pipelining mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p tgu 22/03/2017 217 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Duy

  Chương 5 mô tả các công việc liên quan đến quá trình mô hình hóa use case. Chương này đề cập đến 2 biểu đồ chính, đó là biểu đồ use case và biểu đồ lớp. Mời các bạn cùng bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   41 p tgu 28/12/2015 311 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số