Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2016)

Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết" là giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.