Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 5 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về: Khái niệm lợi ích kinh tế, tính chất của lợi ích kinh tế, vai trò của lợi ích kinh tế, khái niệm quan hệ lợi ích kinh tế, các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ lợi ích kinh tế,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.