Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - Văn Thế Thành

Bài giảng "Nhập môn trí tuệ nhân tạo - Chương 5: Phân lớp Bayes" trình bày các nội dung: Phân lớp Bayes - Tại sao, tính xác suất a a-posteriori, phân lớp Naive Bayesian, phân lớp Naive Bayesian - Giả thiết độc lập, độ chính xác trong phân lớp,... Mời các bạn tham khảo.