Ebook Dạy trẻ biết đọc sớm: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Nên dạy trẻ đọc như thế nào, độ tuổi nào thích hợp nhất để bắt đầu, ý kiến của các bà mẹ, sự sum vầy,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.