Giáo trình Hướng dẫn tại điểm du lịch (Phần thực hành)

Giáo trình Hướng dẫn tại điểm du lịch (Phần thực hành) cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số điểm du lịch tại vũng tàu học viên hướng dẫn du lịch đến học thực hành; Một số điểm du lịch tại cần thơ học viên hướng dẫn du lịch đến học thực hành.