Liên kết với dịch vụ hàng không giá rẻ để phát triển du lịch ở Việt Nam thời kỳ hội nhập: xu hướng và giải pháp

Bài viết trình bày nhân tố góp phần làm tăng trưởng ngành du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua là những lợi thế về sản phẩm và dịch vụ du lịch, đặc biệt là dịch vụ hàng không giá rẻ. Nội dung bài báo trình bày về xu thế và đề xuất những giải pháp hợp lý, thực hiện hiệu quả liên kết giữa các hoạt động kinh doanh du lịch và kinh doanh hàng không giá rẻ, góp phần thiết thực cho ngành du lịch Việt Nam phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.