Nghiên cứu đo biến dạng vỏ động cơ phóng tên lửa phòng không tầm thấp

Trong nghiên cứu chế tạo động cơ phóng (ĐCP) tên lửa phòng không tầm thấp ngoài các thử nghiệm về thuật phóng cần thiết phải có các thử nghiệm để đánh giá độ bền vỏ động cơ trong quá trình làm việc. Đặc điểm của ĐCP tên lửa phòng không tầm thấp nói chung có thời gian làm việc rất ngắn (≈0,07 giây )[1], trong quá trình làm việc vỏ động cơ luôn bị nóng lên bởi tác động của các sản phẩm cháy trong lòng động cơ