• Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1

  Giáo dục thể chất là học phần đầu tiên để sinh viên tiếp tục rèn luyện thể chất trong môi trường đại học, nhằm tăng cường sức khoẻ, phát triển các tố chất thể lực để tiếp tục lĩnh hội nội dung kiến thức ở các học phần sau. Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục thể chất" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Khái niệm chung về môn điền...

   61 p tgu 21/05/2023 16 0

 • Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Giáo dục thể chất cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giảng dạy một số môn điền kinh, kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m, kỹ thuật các môn nhảy xa, kỹ thuật các môn nhảy cao, một số bài tập chuyên môn trong điền kinh.

   74 p tgu 21/05/2023 16 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)" trình bày các nội dung: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng ném lựu đạn bài 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p tgu 21/05/2023 18 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)" trình bày các nội dung: Từng người trong chiến đấu tiến công; từng người trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p tgu 21/05/2023 14 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung)" trình bày các nội dung: Chế độ sinh hoạt học tập công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội; điều lệnh đội ngũ từng người có súng; điều lệnh đội ngũ đơn...

   64 p tgu 21/05/2023 16 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung)" trình bày các nội dung: Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p tgu 21/05/2023 19 0

 • Tài liệu giảng dạy Môn cầu lông

  Tài liệu giảng dạy Môn cầu lông

  Tài liệu giảng dạy Môn cầu lông được tổ chức thành 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Lịch sử ra đời và sự phát triển môn cầu lông, tác dụng của tập luyện và thi đấu cầu lông, nguyên lý kỹ thuật cầu lông, kỹ thuật cầu lông, chiến thuật cầu lông, luật cầu lông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p tgu 26/04/2021 199 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Võ Taekwondo

  Tài liệu giảng dạy môn Võ Taekwondo

  Tài liệu giảng dạy môn Võ Taekwondo được tổ chức thành 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Lịch sử phát triển của môn Taekwondo trên thế giới và ở Việt Nam; kỹ thuật cơ bản; quyền (Poomse); đối luyện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   59 p tgu 26/04/2021 218 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Bóng bàn

  Tài liệu giảng dạy môn Bóng bàn

  Tài liệu giảng dạy môn Bóng bàn được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Sơ lược lịch sử ra đời và quá trình phát triển môn bóng bàn; các đặc điểm máu chốt cơ bản khi đánh bóng; di chuyển bước chân trong bóng bàn; kỹ thuật bóng bàn; công tác trọng tài và một số điều luật thường dùng trong bóng bàn. Mời...

   53 p tgu 26/04/2021 168 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Bóng chuyền

  Tài liệu giảng dạy môn Bóng chuyền

  Tài liệu giảng dạy môn Bóng chuyền gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Lịch sử phát triển của môn bóng chuyền, luật cơ bản của bóng chuyền (tóm tắt), kỹ thuật bóng chuyền (giới thiệu khái quát các kỹ thuật cơ bản). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p tgu 26/04/2021 179 0

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục thể chất

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục thể chất

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục thể chất bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   132 p tgu 26/04/2021 246 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu