• Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Phạm Trí Cao

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về xác suất của biến cố. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung chính như: phép thử ngẫu nhiên và biến cố ngẫu nhiên, quan hệ giữa các biến cố, tính chất của biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p tgu 18/06/2016 736 2

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 - ThS. Phạm Trí Cao

  Trong thực tế ta thường gặp vấn đề: phải kiểm tra xem 1 điều gì đó đúng hay sai, nội dung thông tin mà ta nhận được từ các nguồn cung cấp (1 người, 1 cơ quan, 1 tờ báo, 1 tổ chức,...) có đáng tin cậy không. Công việc kiểm tra lại nội dung thông tin mà ta nhận được xem có đáng tin cậy không chính là bài toán kiểm định. Trong chương này sẽ trình...

   16 p tgu 18/06/2016 310 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 0 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 0 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê (Phần 1: Xác suất) - Chương 0: Giải tích tổ hợp. Chương này các bạn sẽ học một số quy tắc đếm thông dụng như: Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp lặp, hoán vị lặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p tgu 18/06/2016 284 2

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - ThS. Phạm Trí Cao

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về ước lượng tham số của tổng thể. Có hai dạng ước lượng cơ bản là ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về 2 dạng ước lượng nói trên. Mời các bạn tham khảo.

   12 p tgu 18/06/2016 254 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - ThS. Phạm Trí Cao

  Trong cuộc sống có những “điều/cái” tuân theo một quy luật nào đó, hoặc không có quy luật. Có quy luật chúng ta biết, nhưng cũng có quy luật mà chúng ta chưa biết. Những cái mà ta biết quy luật chỉ chiếm số lượng nhỏ nhoi so với vô số những cái mà chúng ta chưa biết. Chương 3 sẽ giới thiệu đến người học các quy luật phân phối xác suất thông...

   30 p tgu 18/06/2016 347 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Ôn tập phần thống kê - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Ôn tập phần thống kê - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng ôn lại một số dạng toán cơ bản thường gặp trong phần thống kê. Bài này sẽ hướng dẫn cho người học một số dạng toán và hướng dẫn giải các bài toán đó. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   8 p tgu 18/06/2016 250 1

 • Ebook Ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều

  Ebook Ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều

  Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, cuốn sách "Ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều" cung cấp cho các bạn những kiến thức về ước lượng không chệch tuyến tính, kiểm định giả thiết trên vecto kỳ vọng, kiểm định giả thiết trên ma trận hiệp phương sai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để có thêm tài liệu học...

   165 p tgu 11/03/2016 268 1

 • Ebook Maple và các bài toán ứng dụng - Phạm Minh Hoàng

  Ebook Maple và các bài toán ứng dụng - Phạm Minh Hoàng

  Với kết cấu nội dung gồm 12 chương, cuốn sách "Maple và các bài toán ứng dụng" trình bày về cú pháp Maple, bài toán cực trị, đồ thị ba chiều, hình học giải tích, bài toán kích thước hình xoay, bài toán sức bền vật liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   299 p tgu 11/03/2016 763 1

 • Giáo trình Toán ứng dụng - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Giáo trình Toán ứng dụng - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Giáo trình "Toán ứng dụng" có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung giới thiệu đến các bạn những nội dung về một số mô hình và phương pháp tối ưu, các mô hình mạng, giới thiệu lí thuyết mô phỏng và mô hình hàng chờ, phân tích Markov và ứng dụng. Hy vọng nội dung giáo trình phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

   148 p tgu 11/03/2016 337 3

 • Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính

  Chương 1 bài giảng môn Tối ưu hóa do ThS. Nguyễn Công Trí biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về thiết lập mô hình bài toán, các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính, các khái niệm cơ bản của bài toán quy hoạch tuyến tính,... Cuối mỗi chương có bài tập và lời giải chi tiết.

   17 p tgu 09/03/2016 1089 3

 • Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 3: Bài toán vận tải

  Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 3: Bài toán vận tải

  Chương 3 bài giảng môn Tối ưu hóa do ThS. Nguyễn Công Trí biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về bài toán vận tải dạng tổng quát, các tính chất và tiêu chuẩn tối ưu của bài toán vận tải, các phương pháp tìm phương án cực biên đầu tiên của bài toán vận tải,... Cuối mỗi chương có bài tập và lời giải chi tiết.

   17 p tgu 09/03/2016 866 1

 • Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 2: Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu

  Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 2: Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu

  Chương 2 bài giảng môn Tối ưu hóa do ThS. Nguyễn Công Trí biên soạn cung cấp cung cấp cho người học các kiến thức về cách thành lập bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu, các định lý đối ngẫu, giải thuật đơn hình đối ngẫu,... Cuối mỗi chương có bài tập và lời giải chi tiết.

   11 p tgu 09/03/2016 329 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số