• Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5: Xác suất và phân phối xác suất (Phần 1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu, biến cố và mối quan hệ giữa chúng, xác suất của một biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p tgu 27/08/2019 57 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 3 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 3 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: TÓm tắt dữ liệu bằng tần số, tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ và đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p tgu 27/08/2019 59 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 4 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 4 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 4: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đại lượng đo lường mức độ tập trung của tập dữ liệu, các đại lượng mô tả sự phân bố của tập dữ liệu, các đại lượng đo lường sự phân tán,... Mời...

   31 p tgu 27/08/2019 71 0

 • Bài giảng Xác xuất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác xuất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 1: Tổng quan về xác suất và thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật ngữ Thống kê, một số khái niệm dùng trong thống kê, khái quát về quá trình nghiên cứu thống kê, các cấp bậc đo lường và thang đo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p tgu 27/08/2019 63 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 6 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 6 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 6: Xác suất và phân phối xác suất (Phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng ngẫu nhiên, hàm phân phối, các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p tgu 27/08/2019 74 0

 • Bài giảng Xử lý và trình bày số liệu

  Bài giảng Xử lý và trình bày số liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý và trình bày số liệu, thủ tục thống kê cơ bản, lựa chọn phần mềm xử lý số liệu,thu thập số liệu, hướng dẫn sử dụng Statistica,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   26 p tgu 27/08/2019 78 0

 • Thiết kế và sử dụng lý thuyết tình huống trong giảng dạy công thức truy hồi

  Thiết kế và sử dụng lý thuyết tình huống trong giảng dạy công thức truy hồi

  Việc kết nối toán học với thực tiễn là một trong những yêu cầu cấp thiết trong dạy học Toán, tuy nhiên việc thực hiện ở các trường vẫn còn hạn chế. Mục đích của việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, nhằm giúp người học phát huy tính...

   9 p tgu 27/08/2019 65 0

 • Tư vấn bằng xếp hạng hàm ý thống kê trên dữ liệu không phải nhị phân

  Tư vấn bằng xếp hạng hàm ý thống kê trên dữ liệu không phải nhị phân

  Bài viết đề xuất một mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên người dùng sử dụng độ đo xếp hạng hàm ý thống kê cho dữ liệu không phải nhị phân để dự đoán các xếp hạng, từ đó gợi ý cho người cần tư vấn những mục dữ liệu phù hợp.

   6 p tgu 27/08/2019 60 0

 • Phương pháp dùng trọng số và một số ứng dụng

  Phương pháp dùng trọng số và một số ứng dụng

  Bài viết “Phương pháp dùng trọng số và một số ứng dụng” là một nghiên cứu trong lĩnh vực phương pháp giải toán. Ý tưởng xuất phát một khái niệm toán học quen thuộc “tâm tỉ cự” tương đồng với momen lực trong vật lý.

   11 p tgu 27/08/2019 72 0

 • Vận dụng định lý giá trị trung bình giải một số bài toán phép tính vi phân và tích phân

  Vận dụng định lý giá trị trung bình giải một số bài toán phép tính vi phân và tích phân

  Bài viết này trình bày một vài ứng dụng quan trọng của các định lý giá trị trung bình trong việc giải quyết một lớp các bài toán vi phân và tích phân. Việc xây dựng một số bài toán tổng quát cũng như việc ứng dụng định lý giá trị trung bình trong việc giảng dạy toán học ở bậc THPT đã được chỉ ra trong bài báo.

   9 p tgu 27/08/2019 56 0

 • Cải tiến thuật toán tối ưu giải bài toán suy diễn hậu nghiệm với mô hình chủ đề

  Cải tiến thuật toán tối ưu giải bài toán suy diễn hậu nghiệm với mô hình chủ đề

  Bài toán suy diễn hậu nghiệm cho mỗi văn bản đóng vai trò quan trọng trong mô hình chủ đề. Tuy nhiên, trong quá trình giải bài toán suy diễn này thường đưa về dưới dạng một bài toán tối ưu không lồi với dữ liệu lớn, do đó nó thường là bài toán NP-khó.

   6 p tgu 27/08/2019 59 0

 • Định lý về dấu của bài toán đối ngẫu

  Định lý về dấu của bài toán đối ngẫu

  Mục đích của bài báo là giới thiệu một số mô hình đối ngẫu của cặp bài toán đỗi ngẫu (G, D) và thiết lập một số định lý về dấu của chúng.

   16 p tgu 27/08/2019 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số