• Bài tập ôn toán kinh tế

    Bài tập ôn toán kinh tế

    Tập tài liệu Bài tập ôn toán kinh tế có nội dung gồm các bài tập thuộc phạm vi bài giảng khác nhau như: hàm số và giới hạn, dãy số, đạo hàm và vi phân, hàm nhiều biến, cực trị và hàm nhiều biến, tích phân... Cuối mỗi bài sẽ có đáp án để các bạn cùng so sánh kết quả. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

     8 p tgu 26/06/2020 251 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số