• Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, Bài giảng Nguyên lý thống kê giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, điều tra chọn mẫu, phân tổ thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế- xã hội, dãy số biến động theo thời gian,...

   89 p tgu 21/04/2022 8 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê

  Bài giảng Xác suất thống kê

  Bài giảng Xác suất thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến cố ngẫu nhiên và phép tính xác suất; Biến ngẫu nhiên; Mẫu thống kê và thống kê mô tả; Ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết thống kê; Sơ lược về lý thuyết tương quan và hồi quy tuyến tính; Phân tích phương sai.

   163 p tgu 21/04/2022 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, cơ sở lý luận và phương pháp luận của thống kê học, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự đoán thống kê, điều tra chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p tgu 21/04/2022 8 0

 • Bài giảng Toán thống kê cho khoa học xã hội

  Bài giảng Toán thống kê cho khoa học xã hội

  Nội dung gồm các bài tập được trình bày theo các chương: Đại cương về lý thuyết xác suất; Thống kê mô tả; Ước lượng tham số; Kiểm định giả thiết thống kê; Bài toán so sánh; Sơ lược về lý thuyết tương quan và hồi quy tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p tgu 21/04/2022 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 1: Tổng quan về thống kê và chọn mẫu ngẫu nhiên

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 1: Tổng quan về thống kê và chọn mẫu ngẫu nhiên

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 1 Tổng quan về thống kê và chọn mẫu ngẫu nhiên, với mục tiêu giúp các bạn hiểu được thống kê là gì, biết tầm quan trọng của thống kê trong KTXH, biết một số khái niệm cơ bản trong thống kê, biết một số cách lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p tgu 21/04/2022 8 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 2: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 2: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng

  Mục tiêu của bài 2 là hiểu được bảng tần số là gì? Biết cách lập bảng tần số một biến; Biết cách lập bảng tần số hai biến định tính; Hiểu được thông tin mang lại từ bảng tần số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p tgu 21/04/2022 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ và các đại lượng thống kê mô tả

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ và các đại lượng thống kê mô tả

  Mục tiêu của bài 3 là biết một số biểu đồ cho dữ liệu định lượng, định lượng. Biết cách tính một số đại lượng thống kê mô tả. Biết cách vẽ biểu đồ tán xạ, tính hệ số tương quan. Hiểu được thông tin thu được từ biểu đồ và từ các đại lượng thống kê mô tả.

   75 p tgu 21/04/2022 10 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 4: Xác suất căn bản

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 4: Xác suất căn bản

  Mục tiêu của bài 4 là biết khái niệm phép thử và các loại biến cố. Hiểu và phân biệt các định nghĩa xác suất. Biết cách tính xác suất cơ bản. Áp dụng được các quy tắc tính xác suất, công thức xác suất điều kiện vào những bài toán xác suất cơ bản.

   55 p tgu 21/04/2022 8 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 5: Biến ngẫu nhiên

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 5: Biến ngẫu nhiên

  Mục tiêu của bài 4 là hiểu biến ngẫu nhiên là gì. Biết những khái niệm cơ bản liên quan. Biết và hiểu một số ứng dụng của biến ngẫu nhiên. Áp dụng được kiến thức về biến ngẫu nhiên vào giải quyết một số vấn đề đơn giản.

   29 p tgu 21/04/2022 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Nguyễn Danh Tú

  Bài giảng Xác suất thống kê - Nguyễn Danh Tú

  Bài giảng Xác suất thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: giải tích kết hợp; sự kiện và các phép toán; các định nghĩa xác suất; một số công thức tính xác suất; công thức xác suất đầy đủ và công thức bayes. Mời các bạn cùng tham khảo!

   329 p tgu 29/03/2022 23 0

 • Bài giảng môn Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng môn Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng môn Xác suất thống kê cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất là các khái niệm và quy tắc suy diễn xác suất cũng như về biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất thông dụng (một và hai chiều); các khái niệm cơ bản của thống kê toán học nhằm giúp sinh viên biết cách xử lý các bài toán thống kê về ước lượng, kiểm...

   146 p tgu 29/03/2022 24 0

 • Bài giảng Xác suất và thống kê đại học - ThS. Nguyễn Tiến Đạt

  Bài giảng Xác suất và thống kê đại học - ThS. Nguyễn Tiến Đạt

  Bài giảng Xác suất và thống kê đại học do ThS. Nguyễn Tiến Đạt biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Biến cố ngẫu nhiên; Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p tgu 28/11/2021 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số