• Bài giảng Toán kinh tế - Phần 2: Vi tích phân

  Bài giảng Toán kinh tế - Phần 2: Vi tích phân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vi tích phân, hàm số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân, hàm nhiều biến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   30 p tgu 26/06/2020 19 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Đạo hàm – Vi phân

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Đạo hàm – Vi phân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm và vi phân, đạo hàm của hàm số hợp, công thức Leibniz, chiều biến thiên của hàm số, điều kiện cần của cực trị,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   18 p tgu 26/06/2020 12 0

 • Bài tập ôn toán kinh tế

  Bài tập ôn toán kinh tế

  Tập tài liệu Bài tập ôn toán kinh tế có nội dung gồm các bài tập thuộc phạm vi bài giảng khác nhau như: hàm số và giới hạn, dãy số, đạo hàm và vi phân, hàm nhiều biến, cực trị và hàm nhiều biến, tích phân... Cuối mỗi bài sẽ có đáp án để các bạn cùng so sánh kết quả. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

   8 p tgu 26/06/2020 16 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp, các kỹ thuật lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p tgu 30/12/2019 83 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 1: Tổng quan về xác suất và thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật ngữ thống kê, một số khái niệm cơ bản dùng trong thống kê, khái quát quá trình nghiên cứu thống kê, các cấp bậc đo lường và thang đo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p tgu 30/12/2019 94 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.3 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.3 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.3: Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên, các đặc trưng cơ bản của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p tgu 30/12/2019 86 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.4 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.4 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.4: Một số phân phối lí thuyết quan trọng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối lí thuyết rời rạc, phân phối lý thuyết liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p tgu 30/12/2019 84 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.1 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.1 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.1: Xác suất cơ bản 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử của lý thuyết xác suất, những khái niệm cơ bản của xác suất, định nghĩa xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p tgu 30/12/2019 91 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 10 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 10 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 10: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai một yếu tố, phân tích sâu One-way ANOVA, phân tích phương sai hai yếu tố, phân tích sâu Two-way ANOVA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p tgu 27/08/2019 86 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 8 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 8 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 8: Ước lượng các tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng điểm, ước lượng khoảng, khoảng ước lượng cho tỷ lệ tổng thể với cỡ mẫu mới, Xác định cỡ mẫu cho bài toán ước lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p tgu 27/08/2019 103 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 9 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 9 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 9: Kiểm định giả thuyết" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về kiểm định giả thuyết, kiểm định giả thuyết một tổng thể, kiểm định giả thuyết hai tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p tgu 27/08/2019 97 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 7 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 7 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 7: Một số vấn đề về phân phối của tham số mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Định lý giới hạn và ứng dụng, Phân phối của các tham số mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p tgu 27/08/2019 100 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số