• Ebook Cambridge IELTS 7 With answers

  Ebook Cambridge IELTS 7 With answers

  The International english language testing system is widely recongnised as a reliable means of assessing the language abilly of candidates who need to study or work where english is the language of communication.

   177 p tgu 28/10/2015 395 2

 • Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

   Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX phản ánh một nghịch lý: sớm tiếp thu sự mới mẻ của phương Tây, đồng thời vẫn chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn học Trung Hoa. Dù sao, đây cũng là một bước đi đáng ghi nhận trong chặng đường hiện đại hoá của văn học dân tộc. Độc giả, qua những tác phẩm này, cũng sẽ làm quen...

   8 p tgu 08/05/2015 343 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số