• Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh giá tài sản tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

  Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh giá tài sản tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

  Chính sách tiền tệ (CSTT – Monetary Policy) luôn đóng vai trò quan trọng trong thực thi chính sách kinh tế của các quốc gia. Ngoài các vấn đề về công cụ thực thi CSTT, cơ quan thực thi CSTT, mục tiêu CSTT thì cơ chế dẫn truyền của CSTT cũng là vấn đề quan trọng trong các nghiên cứu về CSTT nói chung. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thu thập dữ liệu về...

   8 p tgu 24/04/2019 221 1

 • Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Bài viết "Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam" đánh giá khái quát thực trạng phát triển dịch vụ kiều hối tại Agribank, trên cơ sở nguyên nhân hạn chế, tác giả đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ này trong thời gian tới.

   9 p tgu 24/04/2019 217 1

 • Căng thẳng khu vực ngân hàng nhìn từ báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại

  Căng thẳng khu vực ngân hàng nhìn từ báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại

  Bài viết tập trung đánh giá căng thẳng khu vực ngân hàng Việt Nam dựa trên dữ liệu bảng cân đối của các NHTM, qua đó chỉ ra những giai đoạn căng thẳng khu vực ngân hàng, từ đó rút ra những bài học cần thiết giúp các NHTM có thể phát triển ổn định và lành mạnh, phòng ngừa những căng thẳng có thể xảy ra trong tương lai.

   9 p tgu 24/04/2019 217 1

 • Đánh giá các yếu tố lựa chọn ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh của người cao tuổi

  Đánh giá các yếu tố lựa chọn ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh của người cao tuổi

  Nghiên cứu nhằm nhận dạng các yếu tố khách hàng cao tuổi quan tâm khi lựa chọn ngân hàng và tìm hiểu những khác biệt trong sự quan tâm đến các yếu tố giữa các nhóm khách hàng khác nhau. Mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên cơ sở lí thuyết về ngân hàng, khách hàng cao tuổi, hành vi người tiêu dùng và các nghiên cứu đi trước về lựa chọn...

   19 p tgu 24/04/2019 209 1

 • Xây dựng chỉ số tài chính bao trùm: Kết quả từ phương pháp phân tích thành phần chính hai bước

  Xây dựng chỉ số tài chính bao trùm: Kết quả từ phương pháp phân tích thành phần chính hai bước

  Mục tiêu của nghiên cứu là xếp hạng mức độ tài chính bao trùm tại các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi thực hiện phân tích thành phần chính hai bước để tính chỉ số tài chính bao trùm và ba cấu phần của nó. Chúng tôi nhận thấy các quốc gia phát triển có chỉ số tài chính bao trùm cao và ổn định hơn.

   14 p tgu 24/04/2019 206 1

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng

  Bài viết ứng dụng phương pháp định lượng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng, kết quả nghiên cứu đã chứng minh các nhân tố tác động tích cực đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ là đặc điểm công việc, môi trường làm việc, phong cách lãnh đạo, lương...

   8 p tgu 24/04/2019 203 1

 • Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn

  Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn

  Bài viết với nội dung trình bày về tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn. Tín dụng tồn tại khách quan trong nền kinh tế thị trường. Tín dụng tồn tại dưới ba hình thức chủ yếu, gồm tín dụng thương mại; tín dụng ngân hàng; tín dụng nhà nước. Cả ba hình thức tín dụng này đều tồn tại và hoạt động song...

   11 p tgu 24/04/2019 196 1

 • Một số bất cập trong qui chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  Một số bất cập trong qui chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  Thực tế cho thấy, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo quyết định 1627 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tạo được sự chủ động và thuận lợi nhất định cho các tổ chức tín dụng cũng như đối với khách hàng trong quan hệ vay vốn, giúp cho hoạt động cho vay...

   7 p tgu 26/11/2018 173 1

 • Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng

  Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng

  Bài viết giới thiệu sơ lược những quan điểm khác nhau về chất lượng dịch vụ, thang đo chất lượng dịch vụ và triển khai các bước nhằm xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   7 p tgu 24/04/2019 157 1

 • Học viện Ngân hàng tiếp tục giai đoạn đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

  Học viện Ngân hàng tiếp tục giai đoạn đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

  Trải qua nhiều thăng trầm của quá trình xây dựng và phát triển, từ Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, đến nay Học viện Ngân hàng (HVNH) đã trở thành cơ sở đào tạo đại học đa ngành, có uy tín, với 7 khoa đào tạo chuyên sâu. Nhìn lại một năm học qua (năm học 2016-2017), HVNH đã đạt được...

   6 p tgu 24/04/2019 154 1

 • Cấu trúc sở hữu vốn tác động đến hiệu quả kinh tế - bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cấu trúc sở hữu vốn tác động đến hiệu quả kinh tế - bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp định lượng với mẫu nghiên cứu là 30 ngân hàng thương mại (NHTM) trong giai đoạn 2012- 2017, để kiểm định ảnh hưởng của các nhân tố thuộc cấu trúc sở hữu vốn (CTSHV) đến hiệu quả kinh tế của NHTM. Kết quả cho thấy có 2 biến tác động, trong đó tỷ lệ sở hữu của các cổ đông Nhà nước có...

   6 p tgu 24/04/2019 151 1

 • Ứớc lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Ứớc lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các ngân hàng không ngừng nỗ lực để nâng cao vị thế của mình trong mắt khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Một trong những tiêu chí để xác định vị thế bên cạnh quy mô, mạng lưới hoạt động, uy tín… đó là hiệu quả hoạt động kinh doanh.

   7 p tgu 26/11/2018 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số