• Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động cung cấp cho người học những kiến thức như: Động lực và phần thưởng; Nâng cao động lực cho người lao động; Các lý thuyết nội dung (tháp nhu cầu, E.R.G, thuyết 2 nhân tố, thu cầu thúc đẩy); Các lý thuyết quá trình (lập mục tiêu, công bằng, kỳ vọng); Các lý...

   98 p tgu 29/10/2021 17 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 6: Đạo đức trong quản trị và trách nhiệm xã hội

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 6: Đạo đức trong quản trị và trách nhiệm xã hội

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 6: Đạo đức trong quản trị và trách nhiệm xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đạo đức quản trị; Nan đề đạo đức; Các cách tiếp cận đạo đức (duy lợi, chủ nghĩa cá nhân, công lý, quyền đạo đức); Ba cấp độ phát triển đạo đức cá nhân; Vai trò của đạo đức kinh...

   85 p tgu 29/10/2021 20 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 8: Hoạch định

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 8: Hoạch định

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 8: Hoạch định cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích và phân loại hoạch định; Mục tiêu: nền tảng của hoạch định; Các phương pháp dự báo trong hoạch định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p tgu 29/10/2021 17 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 13: Quản trị giao tiếp và dẫn dắt nhóm

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 13: Quản trị giao tiếp và dẫn dắt nhóm

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 13: Quản trị giao tiếp và dẫn dắt nhóm cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao tiếp trong quản trị; Các kênh giao tiếp phi ngôn ngữ; Các kênh giao tiếp nhóm và cá nhân; Nghệ thuật lắng nghe; Những kỹ năng quan hệ cần có trong xã hội; Một số nguyên tắc giao tiếp cơ bản trong kinh doanh; Giao tiếp...

   117 p tgu 29/10/2021 21 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 14: Kiểm soát

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 14: Kiểm soát

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 14: Kiểm soát cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và tiến trình kiểm soát; Các hình thức và nguyên tắc kiểm soát; Thẻ điểm cân bằng BSC; Hệ thống kiểm soát và Sơ đồ Gantt; Quản lý chất lượng và chuẩn ISO;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p tgu 29/10/2021 17 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 Các học thuyết thương mại quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan học thuyết thương mại quốc tế; Những kiểu thương mại quốc tế; Học thuyết thương mại và chính sách của chính phủ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p tgu 29/10/2021 22 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 Sự khác biệt giữa các quốc gia cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống chính trị; Chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân; Chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân; Dân chủ và độc tài; Sự khác biệt về Luật hợp đồng; Quyền sở hữu và Sự tham nhũng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p tgu 29/10/2021 18 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 Toàn cầu hóa cung cấp cho người học những kiến thức như: Toàn cầu hóa thị trường; Toàn cầu hóa sản xuất; Sự xuất hiện của các tổ chức quốc tế; Những động cơ của tiến trình toàn cầu hóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p tgu 29/10/2021 18 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 Đầu tư trực tiếp nước ngoài cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm liên quan đến FDI; Khuynh hướng FDI; Hình thức FDI; Cấu trúc chiến lược; Vòng đời sản phẩm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p tgu 29/10/2021 19 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 Chiến lược thương mại quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Định vị chiến lược; Mở rộng hoạt động toàn cầu, khả năng sinh lợi và tăng trưởng lợi nhuận; Tính kinh tế nhờ khu vực; Tăng kỹ năng của các bộ phận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p tgu 29/10/2021 21 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 Xuất khẩu, nhập khẩu và giao thương quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hứa hẹn và cạm bẫy của xuất khẩu; Nâng cao hiệu quả xuất khẩu; Rào cản xuất khẩu; Chiến lược xuất khẩu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p tgu 29/10/2021 15 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của kênh phân phối; Lý thuyết về quá trình phân phối và vai trò của các trung gian thương mại; Hoạt động của kênh phân phối – các dòng chảy trong kênh; Cấu trúc của kênh phân phối; Các hình thức tổ chức kênh phân phối; Phạm vi công việc của nhà quản...

   45 p tgu 29/09/2021 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số