• Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Trần Văn Lợi

  Chương 1 bài giảng Giải tích mạch trình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện: lý thuyết mạch, mạch điện và mô hình, các phần tử mạch, công suất và năng lượng, phân loại mạch điện, các định luật cơ bản của mạch điện, biến đổi tương đương, phân loại bài toán mạch theo tính chất quá trình điện từ. Mời các bạn tham khảo.

   66 p tgu 30/05/2022 19 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2 - Trần Văn Lợi

  Chương 2 bài giảng Giải tích mạch - phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa giới thiệu nội dung quá trình điều hòa, phương pháp biên độ phức, công suất và cân bằng công suất, định luật Ohm và Kirchhoff dạng phức, đồ thị vectơ, phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn. Kính mời quý đọc giả xem nội dung chi tiết.

   68 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3 - Trần Văn Lợi

  Chương 3 bài giảng Giải tích mạch trình bày các phương pháp phân tích mạch: phương pháp dòng nhánh, phương pháp thế, phương pháp dòng mắc lưới, phương pháp phân tích hỗ cảm, dùng các định lý mạch. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 5 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 5 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch chương 5 - phân tích mạch trong miền tần số giới thiệu nội dung nghiên cứu đặc tính tần số của trở kháng và hàm truyền đạt, ứng dụng chuổi fourier trong phân tích mạch xác lập chu kỳ, ứng dụng biến đổi Fourier trong phân tích mạch có kích thích không chu kỳ.

   60 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Bài giảng Mạch điện tử: Chương 2 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 2 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 2 - FET giới thiệu các đặc tính dòng áp, mạch phân cực, mạch khuếch đại dùng FET, các mạch khuếch đại cơ bản. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p tgu 29/05/2022 14 0

 • Bài giảng Mạch điện tử: Chương 1 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 1 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 1 - BJT giới thiệu Các đặc tính dòng - áp, Mạch phân cực DC, mạch khuếch đại, Các mạch khuếch đại cơ bản. Mời các bạn tham khảo.

   82 p tgu 29/05/2022 16 0

 • Bài giảng Mạch điện tử: Chương 3 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 3 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Chương 3 – Mạch khuếch đại liên tầng cung cấp kiến thức về mạch ghép Cascade, mạch ghép Cascode, mạch ghép Darlington, mạch ghép vi sai. Kính mời quý đọc giả xem nội dung chi tiết.

   41 p tgu 29/05/2022 12 0

 • Bài giảng Mạch điện tử: Chương 5 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 5 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Chương 5 - Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại giới thiệu về đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại, đáp ứng tần số cao của BJT và MOSFET, hiệu ứng Miller trong mạch CE, CS 5, đáp ứng tần số cao của một số mạch khác.

   62 p tgu 29/05/2022 12 0

 • Bài giảng Mạch điện tử: Chương 4 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 4 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 4 - OPAMP cung cấp kiến thức về mô hình OPAMP lý tưởng, các mạch ứng dụng của OPAMP, mạch OPAMP ở trạng thái bão hòa. Kính mời quý đọc giả xem nội dung chi tiết.

   34 p tgu 29/05/2022 20 0

 • Bài giảng Mạch điện tử: Chương 6 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 6 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Chương 6 - Mạch khuếch đại công suất trình bày định nghĩa và phân loại mạch Mạch khuếch đại công suất , Mạch khuếch đại lớp A, Mạch khuếch đại đẩy - kéo lớp, Khuếch đại đẩy - kéo lớp AB. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p tgu 29/05/2022 15 0

 • Bài giảng Vật liệu học: Chương 2 – Cơ tính vật liệu kim loại

  Bài giảng Vật liệu học: Chương 2 – Cơ tính vật liệu kim loại

  Bài giảng Vật liệu học: Chương 2 – Cơ tính vật liệu kim loại giới thiệu nội dung về biến dạng dẻo, phá hủy, các chỉ tiêu cơ tính gồm độ bền tĩnh, độ dẽo, đọ dai va đạp, độ cứng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p tgu 29/05/2022 14 0

 • Bài giảng Vật liệu học: Chương 3 – Hợp kim và giản đồ pha

  Bài giảng Vật liệu học: Chương 3 – Hợp kim và giản đồ pha

  Bài giảng Vật liệu học: Chương 3 – Hợp kim và giản đồ pha cung cấp kiến thức về cấu trúc tinh thể của hợp kim, dung dịch rắn, pha trung gian, giản đồ hai pha cấu tử, giản đồ pha Fe – C. Mời các bạn tham khảo.

   36 p tgu 29/05/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số