• Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 1

  Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện)" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về cơ hệ không tự do, các nguyên lý biến phân vi phân, phương trình chuyển động của các hệ Hôlônôm, phương trình chuyển động của hệ không Hôlônôm, phương trình động lực của các hệ chịu ràng buộc. Mời...

   119 p tgu 25/07/2022 17 0

 • Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 2

  Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện)" trình bày các nội dung: Các nguyên lý biến phân tích phân, các phép biến đổi chính tắc Hamilton, động lực học của hệ cơ - điện, nhập môn về lý thuyết điều khiển tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p tgu 25/07/2022 16 0

 • Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Cuốn sách Bài tập cơ học lý thuyết (Tái bản lần thứ ba) biên soạn nhằm giúp sinh viên tự giải các bài tập trong chương trình của môn học với ý đồ mong muốn sinh viên nắm được kỹ năng cần thiết và phương pháp giải bài toán cơ học. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   84 p tgu 25/07/2022 16 0

 • Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Cơ học lý thuyết (Bài tập - Tái bản lần thứ ba) nhằm giúp người đọc phần hướng dẫn giải các bài tập về tĩnh học, động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p tgu 25/07/2022 16 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 1

  Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 1

  Trong cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải" người viết đã đưa ra những yêu cầu giải quyết tương đối ngắn gọn, từ đơn giản đến phức tạp giúp cho người đọc, hiểu sâu sắc các mô hình cơ học cả về định lượng và định tính. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

   108 p tgu 25/07/2022 13 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 2

  Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải" giới thiệu cá bài tập và phương pháp giải bài tập về động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p tgu 25/07/2022 13 0

 • Ebook Nhận dạng hệ thống điều khiển (in lần thứ hai)

  Ebook Nhận dạng hệ thống điều khiển (in lần thứ hai)

  Ebook Nhận dạng hệ thống điều khiển (in lần thứ hai) được biên soạn nhằm cung cấp thêm một tài liệu hỗ trợ việc tự học cho sinh viên ngành Điều khiển Tự động đang học môn Lý thuyết Điều khiển nâng cao, sinh viên ngành Điện, cũng như các ngành khác có liên quan tới việc xây dựng mô hình hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   247 p tgu 25/07/2022 11 0

 • Giáo trình Lực học: Phần 1

  Giáo trình Lực học: Phần 1

  Giáo trình Lực học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản trong tĩnh học; Hệ lực cân bằng – Tính toán phản lực liên kết; Những khái niệm cơ bản; Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; Kéo nén đúng tâm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p tgu 28/06/2022 23 0

 • Giáo trình Lực học: Phần 2

  Giáo trình Lực học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lực học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Uốn ngang phẳng; Thanh chịu lực phức tạp; Kết cấu siêu tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p tgu 28/06/2022 25 0

 • Tài liệu học tập Hệ thống điều khiển số

  Tài liệu học tập Hệ thống điều khiển số

  Nội dung Tài liệu học tập Hệ thống điều khiển số gồm 4 chương chính: Những khái niệm cơ bản về điều khiển số, phần này cung cấp khái niệm, cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển số, các dạng tín hiệu, phép biến đổi Z và giới thiệu một số hệ điều khiển số; Mô tả toán học hệ điều khiển số, cung cấp các phương pháp mô tả toán học...

   107 p tgu 30/05/2022 30 0

 • Tài liệu học tập Thực hành Truyền điện động

  Tài liệu học tập Thực hành Truyền điện động

  Tài liệu học tập Thực hành Truyền điện động cung cấp cho người học những kiến thức như: Bàn thực hành truyền động động cơ 1 chiều; Bài thực hành truyền động động cơ điện 3 pha không đồng bộ; Bàn thực hành điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều; Bàn thực hành điều khiển tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha; Bàn...

   90 p tgu 30/05/2022 27 0

 • Tài liệu học tập Mạch điện

  Tài liệu học tập Mạch điện

  Nội dung tài liệu gồm 4 phần chính: Phần 1: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập; Phần 2: Mạch điện 3 pha; Phần 3: Mạch điện tuyến phi tuyến; Phần 4: Quá trình quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p tgu 30/05/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số