• Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 1): Phần 1

  Bộ giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí gồm 2 tập được xây dựng và soạn thảo trên cơ sở chương trình khung quốc gia về đào tạo nghề kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí. Tập 1 bộ sách gồm các môn học và mô đun nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản của nghề kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí. Mời các bạn cùng tham...

   125 p tgu 27/03/2023 4 0

 • Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Sử dụng máy khoan; sử dụng máy ép thủy lực; sử dụng máy uốn ống; sử dụng máy nắn dầm; đo, kiểm tra kích thước chung của kết cấu,thiết bị cơ khí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p tgu 27/03/2023 4 0

 • Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình "Chế tạo thiết bị cơ khí - Tập 2" gồm các môn học và mô đun nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghề của nghề kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí. Phần 1 cuốn sách sẽ cung cấp các kiến thức: Anh văn chuyên ngành chế tạo, nâng chuyển thiết bị, chế tạo khung bằng thép hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   123 p tgu 27/03/2023 4 0

 • Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Chế tạo khung nhà công công nghiệp, chế tạo lan can cầu thang, chế tạo hệ thống thông gió, chế tạo bồn, bể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p tgu 27/03/2023 3 0

 • Giáo trình CAD/CAM - CNC: Phần 2

  Giáo trình CAD/CAM - CNC: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "CAD/CAM - CNC" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức 2 chương 4 và 5 bao gồm: Lập trình tự động, kỹ thuật vận hành máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p tgu 27/03/2023 1 0

 • Giáo trình CAD/CAM - CNC: Phần 1

  Giáo trình CAD/CAM - CNC: Phần 1

  Giáo trình "CAD/CAM - CNC" được biên soạn dùng làm tài liệu học tập cho môn học CAD/CAM - CNC danh cho sinh viên đại học thuộc nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí. Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM - CNC, lập trình thủ công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p tgu 27/03/2023 1 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 1 - Nguyễn Trọng Thắng

  Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 1 - Nguyễn Trọng Thắng

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật điện" trình bày các kiến thức cơ bản về mạch điện, phương pháp tính toán mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều hình sin một pha, mạch điện xoay chiều ba pha, máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p tgu 27/03/2023 2 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 2 - Nguyễn Trọng Thắng

  Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 2 - Nguyễn Trọng Thắng

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều, an toàn điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p tgu 27/03/2023 1 0

 • Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hệ thống viễn thông" trình bày các nội dung: Tổng quan về hệ thống thông tin, tín hiệu và phổ, truyền tín hiệu và lọc, tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu, điều chế tuyến tính, điều chế hàm mũ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p tgu 27/03/2023 3 0

 • Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Hệ thống viễn thông" trình bày các nội dung: Hệ thống điều chế tương tự, lấy mẫu tín hiệu và điều chế xung, truyền thông dải nền, điều chế xung mã, truyền thông dải thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p tgu 27/03/2023 2 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Đức Tuyên

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Đức Tuyên

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 2 - Phụ tải điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về phụ tải điện; Các đặc trưng của phụ tải điện; Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   53 p tgu 28/02/2023 3 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Đức Tuyên

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Đức Tuyên

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 1 - Khái niệm chung về sản xuất và phân phối điện năng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ thống điện năng; Khái niệm về các hệ thống cung cấp điện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   33 p tgu 28/02/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số