• Bài giảng Nền móng - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Nền móng - ĐH Xây dựng

  Bài giảng "Nền móng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản, tính toán thiết kế nền móng nông, thiết kế xử lý nền đất yếu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   56 p tgu 22/08/2018 210 6

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng "An toàn lao động trong xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo hộ lao động, kỹ thuật vệ sinh lao động, an toàn khi sử dụng máy thi công, an toàn khi đào đất đá và làm việc trên cao, kỹ thuật an toàn điện, khái niệm an toàn cháy nổ, nguyên nhân cháy và biện pháp phòng chống cháy nổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p tgu 22/08/2018 195 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 Dầm thép do Hồng Tiến Thắng biên soạn cung cấp kiến thức như: Khái niệm chung, thiết kế dầm định hình, thiết kế dầm ghép,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   9 p tgu 22/08/2018 174 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 do Hồng Tiến Thắng biên soạn cung cấp kiến thức như: Khái niệm chung, cấu tạo và tính toán mối hàn đối đầu, cấu tạo và tính toán mối hàn góc,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p tgu 22/08/2018 165 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 5 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 5 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép do Hồng Tiến Thắng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Khái niệm chung, Cột chịu nén trung tâm, Cột chịu nén lệch tâm,...

   8 p tgu 22/08/2018 162 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 6 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 6 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 6 Dàn thép do Hồng Tiến Thắng biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như: Khái niệm chung, hình thức và các kích thước chính, thiết kế giàn thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p tgu 22/08/2018 164 1

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 2: Stress and strain – Axial loading

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 2: Stress and strain – Axial loading

  The following will be discussed in this chapter: Stress & strain: axial loading, normal strain, stress-strain test, stress-strain diagram: ductile materials, stress-strain diagram: brittle materials, hooke’s law: modulus of elasticity, elastic vs. plastic behavior, fatigue, deformations under axial loading,...

   43 p tgu 27/07/2018 168 1

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 1: Introduction - Concept of stress

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 1: Introduction - Concept of stress

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 1 "Introduction - Concept of stress". The main contents of the chapter consist of the following: Concept of stress, review of statics, structure free-body diagram, component free-body diagram, method of joints, stress analysis, design,...

   25 p tgu 27/07/2018 151 1

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 3: Torsion

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 3: Torsion

  The following will be discussed in this chapter: Torsional loads on circular shafts, net torque due to internal stresses, axial shear components, shaft deformations, shearing strain, stresses in elastic range, normal stresses, torsional failure modes, angle of twist in elastic range,...

   30 p tgu 27/07/2018 158 1

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 4: Pure bending

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 4: Pure bending

  The following will be discussed in this chapter: Pure bending, other loading types, symmetric member in pure bending, bending deformations, strain due to bending, beam section properties, properties of american standard shapes, deformations in a trans verse cross section, bending of members made of several materials,...

   42 p tgu 27/07/2018 164 1

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 5: Analysis and design of beams for bending

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 5: Analysis and design of beams for bending

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 5: Analysis and design of beams for bending. The following will be discussed in this chapter: Introduction; shear and bending moment diagrams; relations among load, shear, and bending moment; design of prismatic beams for bending.

   22 p tgu 27/07/2018 169 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương III: Cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại hiệu quả và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư, giá trị tiền tệ theo thời gian, nhận dạng chi phí và lợi ích, phân tích tài chính và dự án đầu tư. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   67 p tgu 25/10/2017 280 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số