• Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

    Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

    Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp đến các bạn với những kiến thức nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá...

     147 p tgu 31/10/2020 240 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số