• Bài giảng Cài đặt các giao mật mã dùng đường cong elliptic trên trường hữu hạn

  Bài giảng Cài đặt các giao mật mã dùng đường cong elliptic trên trường hữu hạn

  Mục tiêu của bài giảng Cài đặt các giao mật mã dùng đường cong elliptic trên trường hữu hạn là nhằm giúp cho các bạn có kiến thức cơ bản về đường cong elliptic; biết cách cài đặt một số giao thức mật mã dùng đường cong. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   55 p tgu 21/11/2015 293 2

 • Bài giảng Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn toán

  Bài giảng Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn toán

  Xuất phát từ thực tế học và giảng dạy môn toán hiện nay đang còn nhiều bất cập. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học môn toán mà "Bài giảng Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn toán" đã được thực hiện. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   26 p tgu 21/11/2015 262 2

 • Bài giảng Toán ứng dụng trong Tin học: Chương 4 - Phương pháp tính

  Bài giảng Toán ứng dụng trong Tin học: Chương 4 - Phương pháp tính

  Cùng tìm hiểu số xấp xỉ và sai số; giải gần đúng các phương trình; giải hệ thống phương trình (HTPT) đại số tuyến tính; nội suy và bình phương cực tiểu;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Toán ứng dụng trong Tin học: Chương 4 - Phương pháp tính".

   120 p tgu 21/11/2015 348 1

 • Bài giảng Dung sai - Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Dung sai - Nguyễn Thị Thu Hiền

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép; độ chính xác gia công của các yếu tố hình học; dung sai lắp ghép ren, then, bánh răng... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Dung sai" của Nguyễn Thị Thu Hiền.

   113 p tgu 21/11/2015 276 1

 • Bài giảng Đường cong elliptic

  Bài giảng Đường cong elliptic

  Bài giảng Đường cong elliptic được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung; đường cong elliptic trên trường số thực; đường cong elliptic trên trường hữu hạn; các phép toán trường hữu hạn, phép cộng, phép nhân; các bài toán kiểm tra điểm thuộc đường cong, đếm số điểm của đường cong, cộng hai điểm, nhân hai...

   42 p tgu 21/11/2015 410 1

 • Bài giảng Phần mềm toán học động GeoGebra - Nguyễn Danh Nam

  Bài giảng Phần mềm toán học động GeoGebra - Nguyễn Danh Nam

  Bài giảng Phần mềm Toán học động GeoGebra giới thiệu về phần mềm Toán học động GeoGebra bao gồm Cửa sổ đại số, cửa sổ hình học, bảng tính, khung nhập lệnh, GeoGebra Wiki, diễn đàn người sử dụng, GeoGebra Upload Manager, hỗ trợ Java, sử dụng miễn phí, giao diện Tiếng Việt. Mời bạn đọc tham khảo.

   20 p tgu 29/01/2015 384 1

 • Bài giảng Độ đo và tích phân (dành cho sinh viên khoa Toán) - Thái Thuần Quang

  Bài giảng Độ đo và tích phân (dành cho sinh viên khoa Toán) - Thái Thuần Quang

  Bài giảng Độ đo và tích phân (dành cho sinh viên khoa Toán) gồm 2 chương, trình bày về độ đo và tích phân Lebesgue. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   65 p tgu 25/10/2015 1553 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Phụ lục: Cách thu thập dữ liệu

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Phụ lục: Cách thu thập dữ liệu

  Nội dung bài giảng "Mô tả dữ liệu" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về câu hỏi (giả thuyết nghiên cứu), quá trình thiết kế, biến dự đoán, biến nhiễu, biến kết cục, nghiên cứu bệnh chứng và định nghĩa các biến.

   6 p tgu 21/12/2017 136 1

 • Bài giảng tóm tắt: Lý thuyết độ đo và tích phân

  Bài giảng tóm tắt: Lý thuyết độ đo và tích phân

  Nội dung Bài giảng tóm tắt: Lý thuyết độ đo và tích phân trình bày độ đo dương - hàm số đo được, trong đó có phần ôn tập lý thuyết và bài tập áp dụng giúp người học hiểu rõ hơn về nội dung bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   15 p tgu 25/10/2015 1298 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 14: Phân tích sống sót (Survival Analysis)

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 14: Phân tích sống sót (Survival Analysis)

  Nội dung bài giảng "Phân tích sống sót (Survival Analysis)" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phân tích sống sót, thời gian sống sót trung bình, kiểm định Log rank và mô hình Cox.

   13 p tgu 21/12/2017 281 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 17: Cỡ mẫu nghiên cứu

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 17: Cỡ mẫu nghiên cứu

  Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về ước tính cỡ mẫu, cỡ mẫu cho nghiên cứu 1 nhóm, cỡ mẫu cho nghiên cứu 2 nhóm, ước tính chỉ số trung bình, ước tính tỉ lệ, nghiên cứu RCT, nghiên cứu Cohort, nghiên cứu bệnh chứng, phân tích sống sót và phân tích tương quan.

   11 p tgu 21/12/2017 255 1

 • Bài giảng môn học: Xử lý tín hiệu số - TS. Đỗ Công Hùng

  Bài giảng môn học: Xử lý tín hiệu số - TS. Đỗ Công Hùng

  Mời các bạn cùng tìm hiểu tín hiệu, nhiễu và hệ thống xử lý; biểu diễn tín hiệu và ht rời rạc trong miền z; biểu diễn tín hiệu và HT rời rạc trong miền tần số liên tục;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng môn học: Xử lý tín hiệu số" của TS. Đỗ Công Hùng.

   57 p tgu 21/11/2015 274 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số