• Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kiến thức cơ bản Hóa học 11" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hiđrocacbon no, hiđrocacbon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên, dẫn xuất halogen - ancol phenol, anđehit xeton - axitcacboxylic. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p tgu 24/05/2017 261 1

 • Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Cuốn sách "Kiến thức cơ bản Hóa học 11" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội phát hành đã tuyển chọn, phân loại và giới thiệu đầy đủ các kiến thức giáo khoa cơ bản, hướng dẫn giải bài tập cơ bản, nâng cao, luyện thi trắc nghiệm Hóa học 11. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   118 p tgu 24/05/2017 254 1

 • Ebook Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao: Phần 1

  Ebook Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao" giới thiệu tới người đọc kiến thức căn bản, bài tập và phương pháp giải các bài tập trong sách giáo khoa, các bài tập làm thêm về: Sự điện li, nhóm nitơ, nhóm cacbon, đại cương về hóa hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p tgu 24/05/2017 305 1

 • Ebook Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao: Phần 2

  Ebook Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 cuốn sách giới thiệu các nội dung: Hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm, dẫn xuất halogen - ancol phenol, an đehit -xeton-axit-cacboxylic. Mời các bạn tham khảo.

   140 p tgu 24/05/2017 238 1

 • Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 1

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11" do Cù Thanh Toàn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập về: Sự điện li, nhóm nitơ, nhóm cacbon, đại cương về hóa hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo

   134 p tgu 24/05/2017 289 1

 • Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 2

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11", phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập về: Hirocacbon không no, hirocacbon no, hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, dẫn xuất halogen,ancol phennol, andehit - xeton - axit cacbonxylic.

   106 p tgu 24/05/2017 291 1

 • Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học", phần 2 giới thiệu đáp án phần hóa hữu cơ, đáp án phần hóa vô cơ, các đề thi thử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p tgu 18/06/2016 336 5

 • Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học" có cấu trúc gồm 3 phần giới thiệu các phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa học, những bài tập trắc nghiệm tổng hợp và hướng dẫn giải nhanh. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   142 p tgu 18/06/2016 395 2

 • Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học" do NXB Đại học Sư phạm phát hành, phần 2 là đáp án và các hướng dẫn giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa học tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p tgu 18/06/2016 298 1

 • Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học" cung cấp một số phương pháp giải nhanh các dạng toán hóa phức tạp, thường gặp trong các đề thi Đại học và 640 câu hỏi trắc nghiệm để người đọc tự tham khảo. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   131 p tgu 18/06/2016 410 2

 • Ebook Luyện thi cấp tốc môn Hóa học: Phần 2

  Ebook Luyện thi cấp tốc môn Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện thi cấp tốc môn Hóa học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Phương pháp giải các bài tập ancol - Phenol - Ete, phương pháp giải các bài tập amin - Aminoaxit - Protein, phương pháp giải các bài tập polime và vật liệu polime,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   199 p tgu 18/06/2016 336 1

 • Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 1

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12" cung cấp cho người đọc lý thuyết cơ bản, bài tập mẫu và các bài tập trắc nghiệm về este, cacbohiđrat, amin - Amino axit - Protein, polime và vật liệu polime,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p tgu 18/06/2016 343 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số