• Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Cuốn sách "Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10" cung cấp cho người đọc các lý thuyết cơ bản, các đề kiểm tra thời lượng 45 phút gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, phần hướng dẫn giải các đề kiểm tra ở phần trước. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   83 p tgu 24/05/2017 272 1

 • Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức cần nhớ, trả lời một số câu hỏi và bài tập cơ bản chương 3 - Quang học, chương 4 - Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Mời các bạn tham khảo.

   81 p tgu 24/05/2017 351 1

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 2

  Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, phân loại bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập phần Nhiệt học bao gồm: Chất khí, cơ sở của nhiệt động lực học, chất rắn và chất lỏng. Cuối sách là phần đáp án và lời giải các bài tập trắc nghiệm để người đọc đối chiếu.

   69 p tgu 24/05/2017 348 1

 • Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9" được biên soạn theo cấu trúc chương trình sách giáo khoa mới. Phần 1 cuốn sách giới thiệu kiến thức cần nhớ, trả lời một số câu hỏi và bài tập cơ bản các chương điện học và điện từ học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   144 p tgu 24/05/2017 303 1

 • Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải bài tập Vật lý 10", phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lý thuyết, phân loại bài tập và phương pháp giải bài tập tĩnh học vật rắn, bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p tgu 24/05/2017 319 1

 • Ebook Giải bài tập Vật lý 10 (chương trình nâng cao): Phần 2

  Ebook Giải bài tập Vật lý 10 (chương trình nâng cao): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các định luật bảo toàn, cơ học chất lưu, chất khí, chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể, cơ sở nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p tgu 24/05/2017 250 1

 • Ebook Giải bài tập Vật lý 10 (chương trình nâng cao): Phần 1

  Ebook Giải bài tập Vật lý 10 (chương trình nâng cao): Phần 1

  Cuốn sách "Giải bài tập Vật lý 10" được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, tĩnh học vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p tgu 24/05/2017 254 1

 • Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kiến thức cơ bản Hóa học 11" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hiđrocacbon no, hiđrocacbon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên, dẫn xuất halogen - ancol phenol, anđehit xeton - axitcacboxylic. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p tgu 24/05/2017 216 1

 • Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Cuốn sách "Kiến thức cơ bản Hóa học 11" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội phát hành đã tuyển chọn, phân loại và giới thiệu đầy đủ các kiến thức giáo khoa cơ bản, hướng dẫn giải bài tập cơ bản, nâng cao, luyện thi trắc nghiệm Hóa học 11. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   118 p tgu 24/05/2017 215 1

 • Ebook Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao: Phần 1

  Ebook Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao" giới thiệu tới người đọc kiến thức căn bản, bài tập và phương pháp giải các bài tập trong sách giáo khoa, các bài tập làm thêm về: Sự điện li, nhóm nitơ, nhóm cacbon, đại cương về hóa hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p tgu 24/05/2017 263 1

 • Ebook Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao: Phần 2

  Ebook Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 cuốn sách giới thiệu các nội dung: Hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm, dẫn xuất halogen - ancol phenol, an đehit -xeton-axit-cacboxylic. Mời các bạn tham khảo.

   140 p tgu 24/05/2017 207 1

 • Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 1

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11" do Cù Thanh Toàn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập về: Sự điện li, nhóm nitơ, nhóm cacbon, đại cương về hóa hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo

   134 p tgu 24/05/2017 248 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số