• Ebook Giải bài tập Vật lý 11: Phần 1

  Ebook Giải bài tập Vật lý 11: Phần 1

  Cuốn sách "Giải bài tập Vật lý 11" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội phát hành sẽ giúp các em ôn tập và tổng kết kiến thức vật lý lớp 11 một cách có hệ thống, luyện giải bài tập tự luận và trắc nghiệm trong sách giáo khoa và mở rộng thêm các bài tập để học sinh tự tham khảo. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   73 p tgu 29/07/2017 342 1

 • Ebook Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Phần 2

  Ebook Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản và hướng dẫn giải các bài tập về: Cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt và các dụng cụ quang học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p tgu 29/07/2017 306 1

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 1

  Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, phân loại bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập phần Cơ học bao gồm: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, các định luật bảo toàn, cơ học chất lỏng và chất khí (chất lưu). Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p tgu 24/05/2017 386 1

 • Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10", phần 2 giới thiệu kiến thức và các đề kiểm tra về: Nhóm halogen, oxi - lưu huỳnh, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p tgu 24/05/2017 271 1

 • Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 1

  "Phương pháp giải bài tập Vật lý 10" biên soạn theo trật tự các bài học trong chương trình sách giáo khoa hiện hành, mỗi bài đều có phần tóm tắt lý thuyết, phân loại bài tập và phương pháp giải bài tập Vật lý. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   106 p tgu 24/05/2017 358 1

 • Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Cuốn sách "Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10" cung cấp cho người đọc các lý thuyết cơ bản, các đề kiểm tra thời lượng 45 phút gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, phần hướng dẫn giải các đề kiểm tra ở phần trước. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   83 p tgu 24/05/2017 306 1

 • Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức cần nhớ, trả lời một số câu hỏi và bài tập cơ bản chương 3 - Quang học, chương 4 - Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Mời các bạn tham khảo.

   81 p tgu 24/05/2017 409 1

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 2

  Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, phân loại bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập phần Nhiệt học bao gồm: Chất khí, cơ sở của nhiệt động lực học, chất rắn và chất lỏng. Cuối sách là phần đáp án và lời giải các bài tập trắc nghiệm để người đọc đối chiếu.

   69 p tgu 24/05/2017 453 1

 • Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9" được biên soạn theo cấu trúc chương trình sách giáo khoa mới. Phần 1 cuốn sách giới thiệu kiến thức cần nhớ, trả lời một số câu hỏi và bài tập cơ bản các chương điện học và điện từ học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   144 p tgu 24/05/2017 385 1

 • Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải bài tập Vật lý 10", phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lý thuyết, phân loại bài tập và phương pháp giải bài tập tĩnh học vật rắn, bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p tgu 24/05/2017 432 1

 • Ebook Giải bài tập Vật lý 10 (chương trình nâng cao): Phần 2

  Ebook Giải bài tập Vật lý 10 (chương trình nâng cao): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các định luật bảo toàn, cơ học chất lưu, chất khí, chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể, cơ sở nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p tgu 24/05/2017 326 1

 • Ebook Giải bài tập Vật lý 10 (chương trình nâng cao): Phần 1

  Ebook Giải bài tập Vật lý 10 (chương trình nâng cao): Phần 1

  Cuốn sách "Giải bài tập Vật lý 10" được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, tĩnh học vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p tgu 24/05/2017 315 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số