• Vật lý hạt cơ bản (1)

    Vật lý hạt cơ bản (1)

    Tài liệu Vật lý hạt cơ bản cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về lịch sử hạt cơ bản, phân loại hạt cơ bản, các đặc trưng của hạt cơ bản, mẫu quark, tương tác của các hạt cơ bản, máy gia tốc và phương pháp ghi nhận các hạt cơ bản.

     29 p tgu 29/06/2015 405 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số