• Tài liệu số 5: Phòng ngừa thương tật thứ phát

    Tài liệu số 5: Phòng ngừa thương tật thứ phát

    Tài liệu số 5: Phòng ngừa thương tật thứ phát nhằm giới thiệu chung về thương tật thứ phát, những khó khăn gặp phải do thương tật thứ phát, nguyên nhân và phòng ngừa thương tật thứ phát, can thiệp thương tật thứ phát, phục hồi chức năng thương tật thứ phát.

     18 p tgu 18/11/2014 238 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số