• Ebook Thực hành kiến trúc và tổ chức máy tính: Phần 1

  Ebook Thực hành kiến trúc và tổ chức máy tính: Phần 1

  Cuốn sách "Thực hành kiến trúc và tổ chức máy tính" nhằm hướng dẫn người đọc khảo sát một dạng máy tính trên chip là vi điều khiển họ 8051. Qua đó, trình bày những nét sơ lược chung về mặt kiến trúc phần cứng của vi điều khiển như thanh ghi, kích thước dữ liệu, phương pháp đánh địa chỉ và mở rộng bộ nhớ được thể hiện cụ thể qua...

   73 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Ebook Thực hành kiến trúc và tổ chức máy tính: Phần 2

  Ebook Thực hành kiến trúc và tổ chức máy tính: Phần 2

  Cuốn sách "Thực hành kiến trúc và tổ chức máy tính" trình bày chuẩn truyền thông giữa máy tính đa dụng và máy tính trên chip như UART cũng được trình bày, từ đó người đọc có thể hiểu hơn về phương pháp giao tiếp và điều khiển từ máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   96 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 2 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 2 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 2 giới thiệu về các đối tượng trong ASP.Net. Nội dung chính trong chương gồm: Đối tượng Response và Request, đối tượng Application và Session, đối tượng Server và Cookies, tập tin Global.asax và Web.config.

   31 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 1 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 1 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về ASP.Net. Nội dung chính gồm có: Giới thiệu về ASP.Net và .Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual 2005, các thành phần giao diện trên VS .Net, triển khai ứng dụng web. Mời tham khảo.

   56 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 3 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 3 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 3 - Các điều khiển WebServer. Chương này cung cấp những kiến thức cơ bản sau: Tổng quan về ASP.Net Server Controls, HTML Server Control, Web Server Controls, các điều khiển khác, đối tượng ViewState. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 4 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 4 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 4 - Các điều khiển kiểm tra dữ liệu. Chương này trình bày những nội dung chủ yếu sau: Điều khiển Required Field Validator, điều khiển Compare Validator, điều khiển Range Validator, điều khiển Regular Expression Validator, điều khiển Custom Validator, điều khiển Validation Summary.

   19 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 5 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 5 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về các điều khiển liên kết cơ sở dữ liệu. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu và điều khiển liên kết cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   73 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 6 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 6 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về thiết kế layout. Những nội dung chính trong chương gồm: Web User controls, Master Pages, Themes Và Skin, Site Navigation Controls. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 7 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 7 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 7 - Lập trình Web Form Với ADO.Net. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về ADO.Net, các đối tượng trong ADO.Net, xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xử lý giỏ hàng cho website thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 8 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 8 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 8 - Công nghệ và dịch vụ Web. Những nội dung chính trong chương gồm: giới thiệu các ứng dụng phân tán, kiến trúc hướng dịch vụ, Web service & lập trình Web service, giới thiệu Ajax, dùng Ajax với đối tượng XmlHttpRequest, dùng Ajax với thư viện AJax ASP.net. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 9 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 9 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 9 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bảo mật và quản trị Website. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Bảo mật ứng dụng Web, bảo mật Web Server, Domain name and hosting, triển khai Website. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Bài giảng Nhập môn mạng máy tính

  Bài giảng Nhập môn mạng máy tính

  Bài giảng Nhập môn mạng máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mạng máy tính, tầng application, tầng transport. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

   144 p tgu 28/09/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số