• Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết và bài tập Java" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Java - Một ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ Java, tạo một Java applet, phát triển một ứng dụng Java độc lập, các công cụ của Java, lập trình giao diện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   420 p tgu 22/09/2016 6 1

 • Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bảo mật trong Java, triển khai ứng dụng theo phương pháp gốc, xử lý luồng và tệp tin, JavaBeans - Một thành phần quan trọng của Hệ thống Java, lập trình với JFC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   566 p tgu 22/09/2016 4 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 11: Thuật toán đệ quy. Sau khi học xong bài 11, người học có thể nắm bắt được một số kiến thức cơ bản như: Thuật toán đệ quy và hàm đệ quy là gì? Thuật toán đệ quy hoạt động như thế nào? Một số thuật toán đệ quy đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p tgu 22/09/2016 6 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 13 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 13 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 13 trang bị cho người học những kiến thức về lập trình socket trong Java. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Cơ bản về mạng máy tính, URL, lập trình socket trong Java. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p tgu 22/09/2016 5 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 14 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 14 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 14 trình bày những kiến thức cơ bản về lập trình với CSDL trong Java. Nội dung cụ thể trong bài gồm: Các khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ, cú pháp SQL cơ bản, lập trình với CSDL trong Java. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p tgu 22/09/2016 5 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 12 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 12 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 12 giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu trong Java. Nội dung chính trong bài này gồm có: Danh sách liên kết (Linked List), ngăn xếp (Stack), hàng đợi (Queue), cây (Tree). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   43 p tgu 22/09/2016 5 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 15 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 15 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 15 - Thiết kế hướng đối tượng. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản như: MVC là gì? Java Swing và MVC, xây dựng phần mềm theo mô hình MVC, các bước xử lý yêu cầu người dùng, Unified Modeling Language, các biểu đồ UML chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p tgu 22/09/2016 5 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 5 trình bày kiến thức về trừu tượng và đa hình trong Java. Những nội dung chính trong chương này gồm: Lớp trừu tượng (abstract class), giao diện (interface), upcasting và downcasting, chồng phương thức và ghi đè phương thức, lập trình tổng quát.

   20 p tgu 22/09/2016 4 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 1 giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java. Nội dung bài học này gồm có: Giới thiệu chung về Java, sử dụng trình biên dịch Java và máy ảo Java, các phần tử cơ bản trong Java, toán tử và biểu thức, một số lệnh vào ra cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p tgu 22/09/2016 4 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 7 cung cấp các kiến thức về vào ra dữ liệu. Bài này gồm có những nội dung cơ bản sau: Các luồng vào-ra dữ liệu, vào-ra dữ liệu trên thiết bị chuẩn, vào-ra dữ liệu trên file nhị phân, vào-ra dữ liệu trên file văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p tgu 22/09/2016 6 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 9: Điều khiển luồng. Nội dung trình bày trong bài gồm: Tạo và điều khiển luồng trong Java, lập trình đa luồng trong Java, đa luồng trên giao diện chương trình, Deadlock và Livelock. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p tgu 22/09/2016 5 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 6 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 6 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 6 bao gồm các kiến thức về xử lý ngoại lệ. Những nội dung chính trong bài gồm: Ngoại lệ là gì? Bắt và xử lý ngoại lệ, ủy nhiệm ngoại lệ, tự định nghĩa ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p tgu 22/09/2016 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số