• Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và otomat - Nguyễn Văn Định

  Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và otomat - Nguyễn Văn Định

  Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức và otomat trang bị cho sinh viên ngành Tin học các khái niệm về ngôn ngữ hình thức, các otomat, máy Turing…Trên cơ sở đó, sinh viên có thể hiểu sâu hơn cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán của chúng. Nội dung chính của bài giảng gồm 4...

   85 p tgu 21/04/2022 14 1

 • Tài liệu tham khảo môn Kiểm thử phần mềm - Nguyễn Văn Hiệp

  Tài liệu tham khảo môn Kiểm thử phần mềm - Nguyễn Văn Hiệp

  Tài liệu tham khảo môn Kiểm thử phần mềm - Nguyễn Văn Hiệp có nội dung trình bày một số thuật ngữ dùng trong quá trình kiểm thử phần mềm, giới thiệu các kĩ thuật hỗ trợ phát hiện lỗi và một số kĩ thuật để quản lý hoạt động kiểm thử phần mềm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p tgu 21/04/2022 14 0

 • Bài giảng Thực hành cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Bài giảng Thực hành cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Bài giảng Thực hành cơ sở dữ liệu: Phần 1 có nội dung gồm các bài thực hành giúp bạn nắm vững kiến thức về cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu; các kiểu dữ liệu, tạo và sửa đổi cấu trúc bảng; truy vấn cơ bản; các hàm xử lý của MySQL;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p tgu 21/04/2022 13 0

 • Bài giảng Thực hành cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Bài giảng Thực hành cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Thực hành cơ sở dữ liệu: Phần 2 tiếp tục cung cấp đến bạn các bài thực hành giúp bạn nắm vững kiến thức về truy vấn nhóm; các phép nối bảng dữ liệu; truy vấn con (Subquery); thêm, sửa, xóa dữ liệu trong bảng; mô hình hóa cơ sở dữ liệu sử dụng công cụ MySQL Workbench;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p tgu 21/04/2022 13 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 - SQL Server

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 - SQL Server

  Bài giảng được chia thành 8 chương với nội dung như sau: Tổng quan về SQL Server 2000, giới thiệu ngôn ngữ transact-SQL, tạo cơ sở dữ liệu trên SQL Server, tạo và quản lý bảng (Table), tạo view, store procedure, chuyển tác, bẫy lỗi và kiểu con trỏ trong SQL Server,...

   146 p tgu 21/04/2022 14 0

 • Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 1 - Phạm Ngọc Hùng

  Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 1 - Phạm Ngọc Hùng

  Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kiểm thử; Một số ví dụ; Cơ sở toán học rời rạc cho việc kiểm thử; Khảo sát đặc tả và mã nguồn; Kiểm thử hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p tgu 29/03/2022 33 0

 • Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 2 - Phạm Ngọc Hùng

  Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 2 - Phạm Ngọc Hùng

  Tiếp nội dung giáo trình phần 1, Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm thử dòng điều khiển; Kiểm thử dòng dữ liệu; Kiểm thử dựa trên mô hình; Kiểm thử tự động và công cụ hỗ trợ; Kiểm thử tích hợp; Kiểm thử hệ thống, chấp nhận và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p tgu 29/03/2022 31 0

 • Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 1

  Tập bài giảng Thiết kế mạng được biên soạn cho đối tượng sinh viên Cao đẳng và Đại học khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, được chia làm 6 chương. Phần 1 bài giảng này cung cấp cho các bạn các nội dung chính như: Mạng cục bộ; Cơ sở về cầu nối; Cơ sở về bộ chuyển mạch; Cơ sở về bộ chọn đường....

   144 p tgu 10/02/2022 43 1

 • Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Công nghệ Wireless; Thiết kế mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   78 p tgu 10/02/2022 40 0

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 1

  Tài liệu Thiết kế và đánh giá thuật toán được biên soạn nhằm phục vụ công việc giảng dạy và học tập môn học Thiết kế và đánh giá thuật toán của ngành học Khoa học máy tính thuộc khoa Công nghệ thông tin trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định. Tài liệu cũng rất cần thiết cho tất cả các ngành học thuộc khoa Công nghệ thông tin. Mời...

   91 p tgu 10/02/2022 36 0

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Kỹ thuật quay lui; Kỹ thuật nhánh và cận; Kỹ thuật quy hoạch động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p tgu 10/02/2022 36 0

 • Bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình: Phần 1

  Bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình: Phần 1

  Bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Lập trình trên form làm việc với các cấu trúc dữ liệu đơn giản; Làm việc với các cấu trúc dữ liệu đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   123 p tgu 10/02/2022 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số