• Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1

  Ebook "Lý thuyết tài chính - tiền tệ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tài chính; Bản chất và chức năng của tài chính; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm; Kiểm tra tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   111 p tgu 29/08/2022 18 0

 • Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Lý thuyết tài chính - tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng; Tiền tệ và lưu thông tiền tệ theo quan điểm của Karl Marx; Chế độ lưu thông tiền tệ; Lạm phát, thiểu phát và các biện pháp ổn định tiền tệ; Cung - cầu tiền tệ; Tín dụng và lãi xuất; Hệ thống ngân hàng;...

   349 p tgu 29/08/2022 16 0

 • Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 1

  Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quan hệ kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế và tổng quan nền kinh tế thế giới, liên kết kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   248 p tgu 29/08/2022 14 0

 • Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 2

  Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quan hệ kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung: Chính sách ngoại thương và mậu dịch quốc tế hàng hữu hình, thương mại dịch vụ, đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   309 p tgu 29/08/2022 14 0

 • Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách "Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và nhận thức về li sản thừa kế, về cách xác định cũng như việc thanh toán và phân chia di sản thừa kế. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   250 p tgu 29/08/2022 15 0

 • Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" trình bày các nội dung: Thanh toán và phân chia tài sản thừa kế, thực tiễn áp dụng trong việc xác định, thanh toán, phân chia di sản thừa kế và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về di sản thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   132 p tgu 29/08/2022 14 0

 • Ebook Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Hoàng Việt & GS. TS Nguyễn Bách Khoa

  Ebook Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Hoàng Việt & GS. TS Nguyễn Bách Khoa

  Cuốn sách tham khảo “Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam” được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 gồm các nội dung chính như Tổng quan nghiên cứu về tiêu dùng bền vững và hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ; Kinh tế xanh và phát triển tiêu dùng xanh; Cơ sở lý luận về hành vi mua thực phẩm hữu cơ. Mời các bạn cùng...

   96 p tgu 29/08/2022 15 0

 • Ebook Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Hoàng Việt & GS. TS Nguyễn Bách Khoa

  Ebook Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Hoàng Việt & GS. TS Nguyễn Bách Khoa

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách tham khảo “Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam” phần 2 gồm các nội dung như Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu về hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam; Kiến nghị, giải pháp phát triển tiêu dùng bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p tgu 29/08/2022 13 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 1

  Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam tài chính doanh nghiệp căn bản" trình bày các nội dung: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, quyết định cơ cấu vốn, quyết định chính sách cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p tgu 25/07/2022 57 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 2

  Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải)" trình bày các nội dung: Quyết định sát nhập và thâu tóm công ty, nhận dạng và đo lường rủi ro tài chính, quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro tài chính, quản lý rủi ro tỷ giá và tổn thất ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p tgu 25/07/2022 49 0

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị văn phòng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng, công tác tổ chức văn phòng, quản trị lao động trong văn phòng, tổ chức công tác thông tin, quản lý thời gian làm việc, tổ chức tiếp khách, tổ chức hội họp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   168 p tgu 25/07/2022 50 0

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản trị văn phòng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Công tác văn thư, soạn thảo văn bản quản lý, kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p tgu 25/07/2022 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số