• Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 1

  "Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2" được biên soạn với các nội dung kế toán thành phẩm, tiêu thụ- xác định kết quả kinh doanh; kế toán vốn bằng tiền; kế toán khoản phải thu, phải trả.

   99 p tgu 31/12/2020 9 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2

  "Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các nội dung đó là kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản đầu tư; báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p tgu 31/12/2020 8 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: khái quát chung về giao tiếp kinh doanh, kỹ năng lăng nghe-đặt câu hỏi – truyền thông không lời, kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh.

   97 p tgu 31/12/2020 6 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2 cung cấp nội dung chính như sau: Kỹ năng viết báo cáo trong kinh doanh, ứng dụng kỹ năng giao tiếp trong đàm phán, ứng dụng kỹ năng giao tiếp trong tuyển dụng.

   139 p tgu 31/12/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị học: Phần 1

  Bài giảng Quản trị học: Phần 1

  Bài giảng Quản trị học: Phần 1 cung cấp những thông tin như Khái niệm và bản chất của quản trị, nhà quản trị, Văn hoá tổ chức và môi trường quản trị , Sự phát triển của lý thuyết quản trị, Khái niệm và vai trò của hoạch định, Mục tiêu, cơ sở khoa học và tiến trình của hoạch định,...

   57 p tgu 31/12/2020 9 0

 • Bài giảng Quản trị học: Phần 2

  Bài giảng Quản trị học: Phần 2

  Bài giảng Quản trị học: Phần 2 thông tin đến các bạn về Khái niệm, nội dung và vai trò của lãnh đạo, Các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên, Phương pháp và phong cách lãnh đạo,Khái niệm, mục đích và vai trò của kiểm tra, một số vấn đề trong quản trị học hiện đại.

   58 p tgu 31/12/2020 6 0

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   24 p tgu 31/12/2020 8 0

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p tgu 31/12/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị các loại tiệc: Phần 1

  Bài giảng Quản trị các loại tiệc: Phần 1

  Bài giảng Quản trị các loại tiệc do ThS. Đỗ Thiện Dụng biên soạn. Phần 1 của tập bài giảng này giới thiệu tổng quan về dịch vụ tiệc: khái niệm về tiệc, loại ích của loại hình kinh doanh tiệc, trách nhiệm phục vụ tiệc, các yếu tố quyết định bữa tiệc, các loại hình tổ chức tiệc, các sự kiện tổ chức tiệc; Đồng thời hướng dẫn việc...

   60 p tgu 31/12/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị các loại tiệc: Phần 2

  Bài giảng Quản trị các loại tiệc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tập bài giảng Quản trị các loại tiệc giới thiệu về công việc quản lý điều hành tiệc như việc quản lý chi phí, quản lý doanh thu, dự toán lợi nhuận, quản lý và điều hành bữa tiệc; Đồng thời cũng giới thiệu cách thức tổ chức phục vụ các loại hình tiệc như: tổ chức phục vụ tiệc Buffet, tổ chức phục vụ...

   96 p tgu 31/12/2020 7 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 4: Bảo hiểm y tế" để nắm chi tiết khái niệm, ý nghĩa, các nguyên tắc của bảo hiểm y tế; phân tích được các nội dung của chế độ bảo hiểm y tế.

   19 p tgu 31/12/2020 7 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 3 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 3 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 3: Bảo hiểm xã hội" trình bày khái niệm, các cách phân loại, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội; 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưởng trong tình huống cụ thể.

   45 p tgu 31/12/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số