• Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình gồm hai phần. Phần I: "Lý thuyết xác suất" có hai chương. Chương 1 trang bị những kiến thức cơ bản về giải tích tổ hợp, những khái niệm nền tảng, những định lý quan trọng của lý thuyết xác suất cổ điển. Chương 2 quan tâm đến khái niệm trung tâm của xác suất là biến ngẫu nhiên và cá quy luật phân phối xác suất, các tham số đặc...

   70 p tgu 31/12/2020 7 0

 • Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 2

  Phần II: "Thống kê toán" gồm có 4 hương. Chương 3 trình bày về cơ sở lý thuyết mẫu: các phương pháp chọn mẫu, sắp xếp mẫu, đặc trưng của mẫu. Chương 4 và Chương 5 quan tâm đến hai bài toán cơ bản là ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê. Các bài toán về tương quan và hồi quy tuyến tính đơn giản được đề cập đến ở...

   77 p tgu 31/12/2020 5 0

 • Đề thi cuối học kỳ II năm học học 2019-2020 môn Toán kinh tế 2

  Đề thi cuối học kỳ II năm học học 2019-2020 môn Toán kinh tế 2

  Đề thi cuối học kỳ II năm học học 2019-2020 môn Toán kinh tế 2 gồm 7 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

   2 p tgu 31/10/2020 24 0

 • Đề thi cuối học kỳ I năm học học 2019-2020 môn Toán kinh tế 1

  Đề thi cuối học kỳ I năm học học 2019-2020 môn Toán kinh tế 1

  Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối học kỳ I năm học học 2019-2020 môn Toán kinh tế 1 dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

   2 p tgu 31/10/2020 18 0

 • Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2018-2019 môn Toán kinh tế 2

  Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2018-2019 môn Toán kinh tế 2

  Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2018-2019 môn Toán kinh tế 2 giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

   3 p tgu 31/10/2020 19 0

 • Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2019-2020 môn Toán kinh tế 2

  Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2019-2020 môn Toán kinh tế 2

  Tài liệu hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong đề thi, tài liệu giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   2 p tgu 31/10/2020 22 0

 • Đáp án đề thi học kỳ I năm học 2019-2020 môn Toán kinh tế 1

  Đáp án đề thi học kỳ I năm học 2019-2020 môn Toán kinh tế 1

  Đáp án đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

   3 p tgu 31/10/2020 20 0

 • Đề thi cuối học kỳ II năm học 2018-2019 môn Toán kinh tế 2

  Đề thi cuối học kỳ II năm học 2018-2019 môn Toán kinh tế 2

  Đề thi cuối học kỳ II năm học 2018-2019 môn Toán kinh tế 2 gồm 7 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

   2 p tgu 31/10/2020 19 0

 • Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Toán kinh tế 1

  Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Toán kinh tế 1

  Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Toán kinh tế 1 để ôn tập, củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn.

   2 p tgu 31/10/2020 21 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật - Chương 1: Thống kê mô tả giúp người học các ứng dụng của thống kê trong quản lý và kỹ thuật, công cụ tin học cũng như các lỹ thuaeets ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p tgu 31/08/2020 45 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 1 Bis - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 1 Bis - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật - Chương 1 Bis: Xác xuất và phân phối thống kê cung cấp cho sinh viên kiến thức về các phân phối thống kê cơ bản như luật nhị thức, phân phối Poisson,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p tgu 31/08/2020 38 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật - Chương 2: Khoảng tin cậy" trình bày các nội dung: Ước lượng và lấy mẫu, phân phối của giá trị trung bình của mẫu, định lý giới hạn trung tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p tgu 31/08/2020 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số