• Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1 Lý thuyết xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p tgu 28/06/2022 2 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 Thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Mẫu ngẫu nhiên; Ứớc lượng tham số; Kiểm định giả thiết thống kê; Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p tgu 28/06/2022 2 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 1 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 1 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Giáo trình được thiết kế theo 5 chương, nội dung phần 1 gồm có: Lôgic mệnh đề, tập hợp, ánh xạ; Không gian véc tơ n chiều; Ma trận và định thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   130 p tgu 28/06/2022 2 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 2 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 2 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ phương trình tuyến tính; Phép biến đổi tuyến tính và dạng toàn phương trên không gian R. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p tgu 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 4 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 4 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 4 Chuỗi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuỗi số và Chuỗi hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p tgu 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 1 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 1 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 1 Hàm số - Giới hạn – Liên tục cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm số; giới hạn của hàm số; giới hạn của hàm số; sự liên tục của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p tgu 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 2 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 2 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 2 Đạo hàm – vi phân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đạo hàm – vi phânP Qui tắc L/HOPITAL; Qui tắc L/HOPITAL; Công thức Taylor. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p tgu 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 3 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 3 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 3 Tích phân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên hàm và tích phân bất định; Tích phân xác định; Tích phân suy rộng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p tgu 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 5 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 5 - Võ Duy Minh

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 5 Phương trình Vi phân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương trình Vi phân cấp 1; Phương trình Vi phân cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p tgu 28/06/2022 2 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 3 chương, giúp người học có thể ôn lại những kiến thức bổ trợ về tập hợp và giải tích tổ hợp; đề cập tới khái niệm về xác suất và tính chất của xác suất; trình bày về biến ngẫu nhiên và hàm phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p tgu 30/05/2022 11 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung chính chính như sau: Khái niệm các số đặc trưng và những tính chất của nó; luật số lớn và định lí giới hạn trung tâm; lượng tham số, bài toán kiểm định giả thiết và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p tgu 30/05/2022 12 0

 • Giáo trình Toán cao cấp

  Giáo trình Toán cao cấp

  Giáo trình Toán cao cấp dùng cho sinh viên Cao đẳng nghề của khoa Điện – Điện tử được biên soạn phù hợp với chương trình hiện hành, nhƣng theo hướng tiếp cận: Đơn giản về mặt lý thuyết, tăng cường hệ thống bài tập và hướng dẫn giải bài tập. Nội dung giáo trình gồm có: Tập hợp – Mệnh đề. Số phức, Phương trình vi phân, Phép biến đổi...

   151 p tgu 30/05/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số