• Ebook Cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh: Phần 1

  Tài liệu "Cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến câu trong tiếng Anh. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Câu và cụm từ; Động từ; Các mẫu câu cơ bản; Câu cảm thán;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p tgu 23/11/2023 11 0

 • Ebook Cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Học từ vựng và mở rộng kiến thức tiếng Anh; Các vấn đề về câu trong tiếng Anh, sau mỗi phần lý thuyết là bài tập để bạn bổ sung, hiểu sâu hơn về kiến thức đã học, nắm vững ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Mời các bạn cùng...

   53 p tgu 23/11/2023 10 0

 • Ebook Tổng hợp Văn học dân gian Nam bộ (Quyển 3): Phần 2

  Ebook Tổng hợp Văn học dân gian Nam bộ (Quyển 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn học dân gian Nam bộ tuyển chọn (Quyển 3)" giới thiệu tới người đọc các bài vè yêu nước chống thực dân đế quốc, thơ rơi, thơ nói Bạc Liêu, nơi thơ trong Hát sắc bùa Phú Lễ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   347 p tgu 26/10/2023 29 1

 • Ebook Tổng hợp Văn học dân gian Nam bộ (Quyển 3): Phần 1

  Ebook Tổng hợp Văn học dân gian Nam bộ (Quyển 3): Phần 1

  Cuốn sách "Văn học dân gian Nam bộ tuyển chọn (Quyển 3)" giới thiệu tới người đọc các bài vè về kể về thực trạng xã hội phong kiến thuộc địa. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   368 p tgu 26/10/2023 25 1

 • Ebook Tổng hợp Văn học dân gian Nam bộ (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Tổng hợp Văn học dân gian Nam bộ (Quyển 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn học dân gian Nam bộ tuyển chọn (Quyển 2)" giới thiệu tới người đọc các bài vè vè thằng nhác, vè ông Hương lắc huyền, vè bá nghệ, vè lối xóm, vè ấp tai trâu, vè xóm bà bài, bài vè về ấp Ninh Thới.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   339 p tgu 26/10/2023 30 1

 • Ebook Tổng hợp Văn học dân gian Nam bộ (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Tổng hợp Văn học dân gian Nam bộ (Quyển 2): Phần 1

  Cuốn sách "Văn học dân gian Nam bộ tuyển chọn (Quyển 2)" giới thiệu tới người đọc các bài vè giáo huấn - phê phán thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội, vè kể về thực trạng xã hội phong kiến thuộc địa, vè yêu nước chống thực dân đế quốc. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   296 p tgu 26/10/2023 24 1

 • Ebook Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ (Quyển 1 - Vè Nam Bộ): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ (Quyển 1 - Vè Nam Bộ): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ (Quyển 1 - Vè Nam Bộ)" giới thiệu tới người đọc các bài vè nói láo, vè đám cưới, vè đám cứi ăn đồ Tây, vè ăn tết, vè đi chợ, vè đám ma cô, vè chồng chết, vè văn minh.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   267 p tgu 26/10/2023 21 1

 • Ebook Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ (Quyển 1 - Vè Nam Bộ): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ (Quyển 1 - Vè Nam Bộ): Phần 1

  Cuốn sách "Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ (Quyển 1 - Vè Nam Bộ)" là sưu tập các bài vè gồm nhiều loại khác nhau vốn đã từng lưu hành ở vùng đất mới phương Nam. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu tới người đọc các bài vè kể vật, vè lao động và sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   212 p tgu 26/10/2023 31 1

 • Ebook Thẩm định văn học: Phần 2

  Ebook Thẩm định văn học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thẩm định văn học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Truyện ngắn không khi nào cần cỗi; Điều thấy thêm ở truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng; Vài phương diện đổi mới trong văn học Xô-Viết hiện nay; Thêm một cách hiểu truyện ngắn "Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp; Đặc trưng của hồn thơ Hàn Mặc...

   76 p tgu 26/10/2023 19 0

 • Ebook Thẩm định văn học: Phần 1

  Ebook Thẩm định văn học: Phần 1

  Tài liệu "Thẩm định văn học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hồ Chí Minh tinh hoa của nền văn hóa mới; Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề văn nghệ và nhân dân; Bản sắc dân tộc của văn học như là một phạm trù thẩm mỹ và đặc điểm quốc tế của văn học; Bàn thêm về kết cấu của tác phẩm văn học;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   75 p tgu 26/10/2023 24 0

 • Giáo trình Lí luận văn học (Tập 1: Bản chất và đặc trưng văn học): Phần 2

  Giáo trình Lí luận văn học (Tập 1: Bản chất và đặc trưng văn học): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lí luận văn học (Tập 1: Bản chất và đặc trưng văn học): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nghệ sĩ và quá trình sáng tạo văn học; tiếp nhận, thưởng thức và phê bình văn học; chức năng của văn học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p tgu 26/10/2023 29 0

 • Giáo trình Lí luận văn học (Tập 1: Bản chất và đặc trưng văn học): Phần 1

  Giáo trình Lí luận văn học (Tập 1: Bản chất và đặc trưng văn học): Phần 1

  Giáo trình Lí luận văn học (Tập 1: Bản chất và đặc trưng văn học): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát về lí luận văn học; văn học là một hình thái ý thức thẩm mĩ; văn học và cuộc số con người; văn học-nghệ thuật ngôn từ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p tgu 26/10/2023 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERtgu287720vi