• Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày các nội dung: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p tgu 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày các nội dung: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất của doanh nghiệp, phân tích một số yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p tgu 21/05/2023 9 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Vật liệu xây dựng trình bày các nội dung: Bê tông xi măng; vữa xây dựng, bê tông nhựa, vật liệu sơn xây dựng, vật liệu kính xây dựng, vật liệu kim loại và vật liệu gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p tgu 21/05/2023 11 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Giáo trình Vật liệu xây dựng được biên soạn theo chương trình giảng dạy dành cho ngành Kỹ thuật Xây dựng. Với phương châm “Cơ bản, hiện đại và thực tế” các tác giả đã thu thập, đúc kết và biên tập mang tính kế thừa có chỉnh sửa bổ sung từ các giáo trình và tài liệu khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực khoa học này....

   122 p tgu 21/05/2023 6 0

 • Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Những điều kiện thương mại quốc tế; chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam; thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p tgu 21/05/2023 11 0

 • Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Vận tải và bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; các chứng từ thường sử dụng trong mua bán hàng hóa quốc tế; thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p tgu 21/05/2023 17 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Phần 1 giáo trình "Kiểm toán căn bản" trình bày các nội dung: Tổng quan về kiểm toán; báo cáo kiểm toán; đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên; mục tiêu kiểm toán; bằng chứng kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p tgu 21/05/2023 12 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Nối tiếp nội giáo trình "Kiểm toán căn bản" trình bày các nội dung: Gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán; lập kế hoạch kiểm toán và các thủ tục phân tích; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; kết thúc cuộc kiểm toán; minh họa về một chu trình kiểm toán cơ bản - Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền. Mời các bạn cùng tham...

   101 p tgu 21/05/2023 8 0

 • Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình chuyên đề "Rèn kĩ năng giải toán tiểu học" trình bày các nội dung: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng; phương pháp rút về đơn vị và tỉ số, phương pháp chia tỉ lệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p tgu 21/05/2023 9 0

 • Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình chuyên đề "Rèn kĩ năng giải toán tiểu học" trình bày các nội dung: Phương pháp thử chọn, phương pháp thử, phương pháp giả thiết tạm, phương pháp tính ngược từ cuối, phương pháp thay thế, phương pháp diện tích, phương pháp đồ thị, phương pháp đại số, phương pháp ứng dụng nguyên lí Đi-Rích–Lê. Mời...

   82 p tgu 21/05/2023 11 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng và các biện pháp phòng trị bệnh: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng và các biện pháp phòng trị bệnh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng và các biện pháp phòng trị bệnh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biện pháp phòng bệnh tổng hợp ở tôm hùm nuôi lồng; Một số bệnh thường gặ ở tôm hùm nuôi lồng và biện pháp phòng trị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p tgu 21/05/2023 10 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng và các biện pháp phòng trị bệnh: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng và các biện pháp phòng trị bệnh: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng và các biện pháp phòng trị bệnh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về tôm hùm; Chu kỳ sống và sinh thái phân bố tôm hùm; Vài nét về tình hình nuôi và một số yếu tố môi trường vùng phân bộ tôm hùm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   22 p tgu 21/05/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số