• Ebook 150 thuật ngữ văn học: Phần 1

  Ebook 150 thuật ngữ văn học: Phần 1

  Cuốn sách "150 thuật ngữ văn học" do Lại Nguyên Ân biên soạn, là tài liệu hữu ích cho các bạn đọc là học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và nhà phê bình nghiên cứu văn học mới vào nghề. Với hơn 150 mục từ Thuật ngữ văn học, cuốn sách đưa ra những dẫn giải về các hàm nghĩa chứa đựng trong đó, chỉ ra được khá nhiều dấu hiệu về đặc...

   278 p tgu 20/07/2024 134 0

 • Ebook 150 thuật ngữ văn học: Phần 2

  Ebook 150 thuật ngữ văn học: Phần 2

  Phần 2 cuốn "150 thuật ngữ văn học" sẽ giải thích một số từ, cụm từ trong văn học như: Ngoại đề trữ tình, ngôn ngữ, ngôn ngữ nhân tạo, ngôn ngữ văn học, ngôn từ nghệ thuật, ngụ ngôn, nguyên hợp, nguyên mẫu, ngữ văn học, nhân cách hóa, nhân vật văn học,... Cuốn sách nhỏ này được xem như một cuốn sổ tay chuyên dụng, giúp cho người đọc...

   311 p tgu 20/07/2024 9 0

 • Ebook Văn hóa Việt nhìn từ Tiếng Việt - Chơi chữ chanh chua chan chát chữ: Phần 1

  Ebook Văn hóa Việt nhìn từ Tiếng Việt - Chơi chữ chanh chua chan chát chữ: Phần 1

  Phần 1 "Văn hóa Việt nhìn từ Tiếng Việt - Chơi chữ chanh chua chan chát chữ" gồm có: Ngẫu hứng cùng “nghệ thuật"... ăn; Buồn tình, nghĩ tới... chuyện ăn; Nhìn bếp, thấy... ông Táo; Ăn từ... tiếng rao; Ăn từ... trang sách; Miệng nhai cơm búng; Có oản em phụ tình xôi; Trách cá tra keng bù nêm muối; Nhai cơm nhớ phở, ngậm ngùi nhơi cơm; Kẹo đây dẻo dẻo...

   152 p tgu 20/07/2024 6 0

 • Ebook Văn hóa Việt nhìn từ Tiếng Việt - Chơi chữ chanh chua chan chát chữ: Phần 2

  Ebook Văn hóa Việt nhìn từ Tiếng Việt - Chơi chữ chanh chua chan chát chữ: Phần 2

  Phần 2 "Văn hóa Việt nhìn từ Tiếng Việt - Chơi chữ chanh chua chan chát chữ" gồm có: Trâu giật, lợn mẹt, gà mâm; Ăn Tết với nhau, rủ nhau đụng lợn; Chơi ngẳng; Chơi bợm, bải, phò, phạch; Chơi bông vụ... thò lò sáu mặt; Từ chơi "phây" đến chơi "ba que xỏ lá"; Nhảy đầm nhảy đực; Chơi trống quân, lan man ca trù; Xem chèo, qua... hề chèo; Xem tuồng...

   154 p tgu 20/07/2024 16 0

 • Ebook Sinh thái học và bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Sinh thái học và bảo vệ môi trường: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Sinh thái học và bảo vệ môi trường" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Đại cương về sinh thái học; Chương 2 - Hệ sinh thái; Chương 3 - Các quy luật sinh thái học; Chương 4 - Các vòng tuần hoàn sinh học; Chương 5 - Sinh thái học nguồn nước; Chương 6 - Sinh thái học trong các công trình xử lý nước thải; Chương 7 -...

   120 p tgu 20/07/2024 8 0

 • Ebook Sinh thái học và bảo vệ môi trường: Phần 2

  Ebook Sinh thái học và bảo vệ môi trường: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Sinh thái học và bảo vệ môi trường" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 10 - Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước; Chương 11 - Ô nhiễm và bảo vệ khí quyển; Chương 12 - Ô nhiễm và bảo vệ môi trường đất; Chương 13 - Chất phóng xạ và ô nhiễm môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p tgu 20/07/2024 6 0

 • Ebook Cơ học chất lỏng ứng dụng: Phần 1

  Ebook Cơ học chất lỏng ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ học chất lỏng ứng dụng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các tính chất vật lí của chất lỏng và khí; Chương 2 - Sự cân bằng của chất lỏng và khí; Chương 3 - Động học chất lỏng; Chương 4 - Động lực học chất lỏng không nhớt, không nén được - phương trình năng lượng; Chương 5 - Chuyển động thế...

   163 p tgu 20/07/2024 8 0

 • Ebook Cơ học chất lỏng ứng dụng: Phần 2

  Ebook Cơ học chất lỏng ứng dụng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ học chất lỏng ứng dụng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 7 - Phân tích thứ nguyên - tương tự; Chương 8 - Động lực học chất lỏng nhớt, không nén được - dòng chảy tầng; Chương 9 - Động lực học chất lỏng nhớt, không nén được - dòng chảy rối; Chương 10 - Chuyển động một chiều của chất lỏng nén...

   145 p tgu 20/07/2024 6 0

 • Ebook Hình học họa hình: Phần 1

  Ebook Hình học họa hình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hình học họa hình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng; Chương 2 - Các bài toán về đường thẳng và mặt phẳng; Chương 3 - Đường thẳng và mặt phẳng vuông góc; Chương 4 - Các phép biến đổi; Chương 5 - Đa diện; Chương 6 - Đường cong và mặt cong; Chương 7 - Giao tuyến...

   212 p tgu 20/07/2024 160 0

 • Ebook Hình học họa hình: Phần 2

  Ebook Hình học họa hình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hình học họa hình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 9 - Đại cương về đường và mặt; Chương 10 - Mặt tròn xoay; Chương 11 - Quadric; Phụ lục I - Mặt bậc hai; Phụ lục II - Mặt xuyến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p tgu 20/07/2024 52 0

 • Giáo trình Hóa lí: Phần 2

  Giáo trình Hóa lí: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Giáo trình Hóa lí" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 7 - Nhiệt động học thống kê; Chương 8 - Nhiệt động học bất thuận nghịch; Chương 9 - Điện hóa học; Chương 10 - Đồng hóa học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p tgu 20/07/2024 16 0

 • Giáo trình Hóa lí: Phần 1

  Giáo trình Hóa lí: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Giáo trình Hóa lí" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Nguyên lí I nhiệt động học; Chương 2 - Nguyên lí II nhiệt động học; Chương 3 - Các hàm đặc trưng, điều kiện cân bằng nhiệt động; Chương 4 - Cân bằng hóa học; Chương 5 - Cân bằng pha; Chương 6 - Dung dịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p tgu 20/07/2024 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu