• Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đo lường đại lượng vật lý; đo đạc thực nghiệm; sai số đo đạc và xử lý số liệu đo đạc; đo đạc thực nghiệm trong cơ học vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p tgu 20/03/2024 44 0

 • Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như đo dao động; đo đạc thực nghiệm trong cơ học chất lưu; phương pháp kiểm tra không phá huỷ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p tgu 20/03/2024 38 0

 • Giáo trình Di truyền động vật: Phần 1

  Giáo trình Di truyền động vật: Phần 1

  Giáo trình Di truyền động vật phần 1 do TS Trần Huê Viên biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: cơ sở vật chất của sự di truyền; di truyền nhiễm sắc thể; biến dị; di truyền học quần thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p tgu 20/03/2024 30 0

 • Giáo trình Di truyền động vật: Phần 2

  Giáo trình Di truyền động vật: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Di truyền động vật phần 2 do TS Trần Huê Viên biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: di truyền số học lượng; di truyền học sinh hoá; di truyền học miễn dịch; di truyền học tập tính ở động vật; di truyền với công nghệ sinh học và công tác giống vật nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p tgu 20/03/2024 37 0

 • Giáo trình Toán lôgic: Phần 2

  Giáo trình Toán lôgic: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán lôgic phần 2 của tác giả Nguyễn Hữu Ngự với các nội dung chính như sau: lôgic vị từ; hệ toán vị từ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p tgu 20/03/2024 37 0

 • Giáo trình Toán lôgic: Phần 1

  Giáo trình Toán lôgic: Phần 1

  Giáo trình Toán lôgic phần 1 của tác giả Nguyễn Hữu Ngự với các nội dung chính như sau: đại số mệnh đề; hệ toán mệnh đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p tgu 20/03/2024 71 0

 • Giáo trình Giải tích Fourier: Phần 1

  Giáo trình Giải tích Fourier: Phần 1

  Giáo trình Giải tích Fourier phần 1 do tác giả Nguyễn Nhuỵ biên soạn, gồm các nội dung chính như: mở đầu về hàm chẵn, hàm lẻ; hàm tuần hoàn; sự hộ tụ của chuỗi Fourier. Mời các bạn cùng tham khảo!

   163 p tgu 20/03/2024 45 0

 • Giáo trình Giải tích Fourier: Phần 2

  Giáo trình Giải tích Fourier: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Giải tích Fourier phần 2 do tác giả Nguyễn Nhuỵ biên soạn, gồm các nội dung chính như: lý thuyết sơ cấp về hàm điều hoà; biến đổi Fourier. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p tgu 20/03/2024 34 0

 • Ebook Bài tập Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hoá học: Phần 1

  Ebook Bài tập Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hoá học: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hoá học" phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: đại cương về các phương pháp phổ; phổ hồng ngoại; phổ tử ngoại khả biến; phổ cộng hưởng từ hạt nhân; phổ khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   362 p tgu 20/03/2024 41 0

 • Ebook Bài tập Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hoá học: Phần 2

  Ebook Bài tập Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hoá học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Bài tập Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hoá học" phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đại cương về phương pháp phổ; bài tập phổ hồng ngoại và Raman; bài tập phổ tử ngoại khả biến; bài tập phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   179 p tgu 20/03/2024 77 0

 • Ebook Giải tích toán học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Giải tích toán học (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Giải tích toán học (Tập 2)" phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: hàm số nhiều biến số; một số vấn đề trong hình học vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p tgu 20/03/2024 32 0

 • Ebook Giải tích toán học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Giải tích toán học (Tập 2): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Giải tích toán học (Tập 2)" phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: tích phân bội; tích phân đường và tích phân mặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   130 p tgu 20/03/2024 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu