• Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình chuyên đề "Rèn kĩ năng giải toán tiểu học" trình bày các nội dung: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng; phương pháp rút về đơn vị và tỉ số, phương pháp chia tỉ lệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p tgu 21/05/2023 9 0

 • Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình chuyên đề "Rèn kĩ năng giải toán tiểu học" trình bày các nội dung: Phương pháp thử chọn, phương pháp thử, phương pháp giả thiết tạm, phương pháp tính ngược từ cuối, phương pháp thay thế, phương pháp diện tích, phương pháp đồ thị, phương pháp đại số, phương pháp ứng dụng nguyên lí Đi-Rích–Lê. Mời...

   82 p tgu 21/05/2023 11 0

 • Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non góp phần cụ thể hoá quan điểm giáo dục tích cực hướng vào sự phát triển trẻ mầm non, lấy hoạt động làm phương tiện để thực hiện mục đích giáo dục trẻ. Tài liệu trang bị cho giáo viên mầm non những kiến thức chung về giáo dục môi trường và giáo dục môi trường cho trẻ mầm non; hình thành các...

   41 p tgu 21/05/2023 5 0

 • Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non" trình bày cụ thể về quá trình giáo dục môi trường ở trường mầm non; giới thiệu quyết định của Chính phủ và chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề giáo dục môi trường trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 1 - TS. Đỗ Hồng Cường, ThS. Phạm Việt Quỳnh

  Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 1 - TS. Đỗ Hồng Cường, ThS. Phạm Việt Quỳnh

  Phần 1 của giáo trình "Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học" trình bày những nội dung về: những vấn đề chung của sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học; sinh lý máu và tuần hoàn; sinh lý hệ tiêu hóa; sinh lý hô hấp; trao đổi chất và năng lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p tgu 26/04/2023 5 0

 • Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 2 - TS. Đỗ Hồng Cường, ThS. Phạm Việt Quỳnh

  Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 2 - TS. Đỗ Hồng Cường, ThS. Phạm Việt Quỳnh

  Phần 2 của giáo trình "Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học" tiếp tục trình bày những nội dung về: sinh lý bài tiết và sinh dục; các tuyến nội tiết; sinh lý vận động; sinh lý thần kinh; cơ quan phân tích; sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p tgu 26/04/2023 6 0

 • Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1 trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tư duy và tư duy toán học, những loại hình tư duy thường gặp trong dạy học môn toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p tgu 27/03/2023 9 0

 • Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Phương pháp dạy toán ở trường phổ thông nhằm phát triển tư duy học sinh" trình bày các nội dung chương 3 - Phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học môn toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p tgu 27/03/2023 11 0

 • Ebook Cơ sở hóa học phức chất: Phần 1

  Ebook Cơ sở hóa học phức chất: Phần 1

  Ebook "Nghiên cứu hóa học phức chất" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về phức chất; Sự phân loại các phức chất; Các thuyết cổ điển về cấu tạo của phức chất; Liên kết trong phức chất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p tgu 29/12/2022 22 0

 • Ebook Cơ sở hóa học phức chất: Phần 2

  Ebook Cơ sở hóa học phức chất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nghiên cứu hóa học phức chất" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hiện tượng đồng phân của phức chất; Các phản ứng và cơ chế phản ứng của phức chất kim loại; Phức chất của các nguyên tố d. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p tgu 29/12/2022 23 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 1

  Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 1

  "Giáo trình Hóa học phân tích" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết hóa phân tích; Dung dịch chất điện ly - cân bằng hóa học; Phản ứng axit - bazơ; Phản ứng tạo phức; Phản ứng kết tủa; Phản ứng oxy hóa - khử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p tgu 29/12/2022 26 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 2

  Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Hóa học phân tích" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp phân tích hóa học; Phân tích khối lượng; Phân tích thể tích; Đại cương về sắc ký; Các phương pháp phân tích điện hóa; Sai số trong phân tích xử lý số liệu thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p tgu 29/12/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số