• Ebook Những bài làm văn tiêu biểu 11: Phần 1

  Ebook Những bài làm văn tiêu biểu 11: Phần 1

  "Những bài làm văn tiêu biểu 11" được biên soạn theo chương trình Ngữ văn hiện hành, tập hợp từ nhiều nguồn: Bài làm của học sinh, giáo viên, trên sách, báo. Tất cả đều được gia công biên soạn lại theo đúng yêu cầu mới. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   163 p tgu 24/05/2017 3 0

 • Ebook Những bài văn theo chuẩn kiến thức kỹ năng Ngữ văn 11: Phần 1

  Ebook Những bài văn theo chuẩn kiến thức kỹ năng Ngữ văn 11: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những bài văn theo chuẩn kiến thức kỹ năng Ngữ văn 11" giới thiệu tới người đọc các đề bài và bài làm văn mẫu về các tác phẩm và tác giả trong chương trình Ngữ văn 11. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p tgu 24/05/2017 4 0

 • Ebook Những bài làm văn tiêu biểu 11: Phần 2

  Ebook Những bài làm văn tiêu biểu 11: Phần 2

  Những bài làm văn tiêu biểu 11 được sắp xếp theo các thể loại văn phát biểu cảm nghĩ, tự sự, thuyết minh, nghị luận tương ứng với chương trình Ngữ văn 11. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   158 p tgu 24/05/2017 1 0

 • Ebook Những bài văn theo chuẩn kiến thức kỹ năng Ngữ văn 11: Phần 2

  Ebook Những bài văn theo chuẩn kiến thức kỹ năng Ngữ văn 11: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Những bài văn theo chuẩn kiến thức kỹ năng Ngữ văn 11", phần 2 giới thiệu tới người đọc các đề và bài làm văn về nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p tgu 24/05/2017 3 0

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 1

  Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, phân loại bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập phần Cơ học bao gồm: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, các định luật bảo toàn, cơ học chất lỏng và chất khí (chất lưu). Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p tgu 24/05/2017 1 0

 • Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10", phần 2 giới thiệu kiến thức và các đề kiểm tra về: Nhóm halogen, oxi - lưu huỳnh, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p tgu 24/05/2017 2 0

 • Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 1

  "Phương pháp giải bài tập Vật lý 10" biên soạn theo trật tự các bài học trong chương trình sách giáo khoa hiện hành, mỗi bài đều có phần tóm tắt lý thuyết, phân loại bài tập và phương pháp giải bài tập Vật lý. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   106 p tgu 24/05/2017 3 0

 • Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Cuốn sách "Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10" cung cấp cho người đọc các lý thuyết cơ bản, các đề kiểm tra thời lượng 45 phút gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, phần hướng dẫn giải các đề kiểm tra ở phần trước. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   83 p tgu 24/05/2017 2 0

 • Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức cần nhớ, trả lời một số câu hỏi và bài tập cơ bản chương 3 - Quang học, chương 4 - Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Mời các bạn tham khảo.

   81 p tgu 24/05/2017 1 0

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 2

  Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, phân loại bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập phần Nhiệt học bao gồm: Chất khí, cơ sở của nhiệt động lực học, chất rắn và chất lỏng. Cuối sách là phần đáp án và lời giải các bài tập trắc nghiệm để người đọc đối chiếu.

   69 p tgu 24/05/2017 1 0

 • Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Rèn kỹ năng giải bài tập Vật lí 9" được biên soạn theo cấu trúc chương trình sách giáo khoa mới. Phần 1 cuốn sách giới thiệu kiến thức cần nhớ, trả lời một số câu hỏi và bài tập cơ bản các chương điện học và điện từ học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   144 p tgu 24/05/2017 1 0

 • Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải bài tập Vật lý 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải bài tập Vật lý 10", phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lý thuyết, phân loại bài tập và phương pháp giải bài tập tĩnh học vật rắn, bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p tgu 24/05/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số