• Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Vật liệu xây dựng trình bày các nội dung: Bê tông xi măng; vữa xây dựng, bê tông nhựa, vật liệu sơn xây dựng, vật liệu kính xây dựng, vật liệu kim loại và vật liệu gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p tgu 21/05/2023 5 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Giáo trình Vật liệu xây dựng được biên soạn theo chương trình giảng dạy dành cho ngành Kỹ thuật Xây dựng. Với phương châm “Cơ bản, hiện đại và thực tế” các tác giả đã thu thập, đúc kết và biên tập mang tính kế thừa có chỉnh sửa bổ sung từ các giáo trình và tài liệu khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực khoa học này....

   122 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Trắc địa: Phần 1 - TS. Huỳnh Văn Chương (Chủ biên)

  Giáo trình Trắc địa: Phần 1 - TS. Huỳnh Văn Chương (Chủ biên)

  Giáo trình "Trắc địa" được kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho học viên những nội dung về: những kiến thức cơ bản của trắc địa; lý thuyết về sai số trong đo đạc; đo góc; đo chiều dài;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p tgu 26/04/2023 4 0

 • Giáo trình Trắc địa: Phần 2 - TS. Huỳnh Văn Chương (Chủ biên)

  Giáo trình Trắc địa: Phần 2 - TS. Huỳnh Văn Chương (Chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Trắc địa" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: đo độ cao; lưới khống chế mặt bằng; lưới khống chế độ cao; đo vẽ chi tiết và thành lập bình đồ (bản đồ); sử dụng bình đồ (bản đồ);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p tgu 26/04/2023 4 0

 • Giáo trình Thủy văn công trình: Phần 1

  Giáo trình Thủy văn công trình: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Thủy văn công trình" trình bày những nội dung về: nhiệm vụ và nội dung của môn học thủy văn công trình; sông ngòi và sự hình thành dòng chảy sông ngòi; lý thuyết xác suất thống kê ứng dụng trong tính toán thủy văn; tính toán dòng chảy năm thiết kế; tính toán dòng chảy lũ thiết kế; tính toán dòng chảy kiệt thiết kế;... Mời...

   193 p tgu 26/04/2023 4 0

 • Giáo trình Thủy văn công trình: Phần 2

  Giáo trình Thủy văn công trình: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Thủy văn công trình" tiếp tục trình bày những nội dung về: tính toán thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều; hồ chứa và điều tiết dòng chảy bằng hồ chứa; tính toán điều tiết cấp nước; tính toán điều tiết lũ; điều phối hồ chứa; đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   217 p tgu 26/04/2023 4 0

 • Giáo trình môn học Động cơ đốt trong (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 1

  Giáo trình môn học Động cơ đốt trong (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 1

  Giáo trình Động cơ đốt trong được biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập của học sinh học nghề Vận hành máy thi công nền cũng như làm tài liệu tham khảo cho học sinh cùng nhóm nghề cơ giới và các cán bộ kỹ thuật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sử dụng, bảo hành và sửa chữa động cơ đốt trong. Sách được chia thành 2 phần,...

   79 p tgu 27/03/2023 23 0

 • Giáo trình môn học Động cơ đốt trong (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 2

  Giáo trình môn học Động cơ đốt trong (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Động cơ đốt trong" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống làm mát; hệ thống cung cấp hỗn hợp đốt; hệ thống điện; hệ thống khởi động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p tgu 27/03/2023 17 0

 • Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép gồm 9 chường trình bày chủ yếu là những kiến thức cơ bản, một số ví dụ minh họa giúp cho sinh viên nắm vững phần lý thuyết và ứng dụng tính toán được một số bộ phận kết cấu bê trong công trình xây dựng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   97 p tgu 27/03/2023 6 0

 • Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép: Phần 2

  Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kết cấu bê tông cốt thép" trình bày các nội dung: Tính cầu thang, sê nô, lanh tô, ô văng, tính toán cấu kiện chịu nén, chịu kéo, tính toán cấu kiện chịu nén, chịu kéo; tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng tái giới hạn II, kết cấu khung bê tông cốt thép.

   89 p tgu 27/03/2023 6 0

 • Giáo trình Cơ học môi trường liên tục: Phần 1 - Đào Huy Bích & Nguyễn Đăng Bích

  Giáo trình Cơ học môi trường liên tục: Phần 1 - Đào Huy Bích & Nguyễn Đăng Bích

  Giáo trình Cơ học môi trường liên tục: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: một số khái niệm cơ bản trong phép tính tenxo; động học các môi trường liên tục; động lực học các môi trường liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p tgu 28/02/2023 18 0

 • Giáo trình Cơ học môi trường liên tục: Phần 2 - Đào Huy Bích & Nguyễn Đăng Bích

  Giáo trình Cơ học môi trường liên tục: Phần 2 - Đào Huy Bích & Nguyễn Đăng Bích

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cơ học môi trường liên tục: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: một số mô hình của môi trường liên tục; một số vấn đề của lý thuyết nhiệt đàn hồi; lý thuyết đàn hồi không đối xứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   170 p tgu 28/02/2023 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số